Hopp til hovedinnhold

Kalender

Klikk på ønska månad for å sjå alle møte og arrangement som er på Framtidslaben.mai
2023
mandag 1. mai
02:00 1. mai og Framtidslaben holder lukket
tirsdag 2. mai
08:00 Helse Møre og Romsdal HF - kurs i risikostyring 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
onsdag 3. mai
09:00 Fylkeskommunen - læreplasskurs for elever i videregående skole Hele laben!
torsdag 4. mai
09:30 Ålesund kommune - Prosjekt Miljø og Samferdsel 2: Utrydde sult
12:00 Ålesund kommune - Prosjekt Miljø og Samferdsel 15: Liv på land
08:00 Helse Møre og Romsdal - workshop 3: God Helse
fredag 5. mai
08:00 Labvakt: HEGE STEINSLAND
10:00 Workshop Barnetråkk 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
lørdag 6. mai
søndag 7. mai
mandag 8. mai
02:00 Labvakt: INGER SYNNØVE
tirsdag 9. mai
02:00 Labvakt: CECILIE CAMPBELL
08:00 KoRus og Ålesund kommune - Fagdag Hele laben
08:00 Labvakt Hege
onsdag 10. mai
09:00 Motovics labs 3: God Helse
08:30 Fuglefjellet / Tafjord 17: Samarbeid for å nå målene
08:00 Møte og Romsdal Arkitektforening - Felles visning av nettkurset «Bærekraftig prosjektering» 17: Samarbeid for å nå målene
12:00 NTNU for å rigge til i morgen 10: Mindre ulikhet
torsdag 11. mai
10:00 NTNU - Dekanmøte 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produskjon
02:00 Labvakt: INGER SYNNØVE
14:00 Helse Møre og Romsdal 3: God Helse
fredag 12. mai
09:00 Sunnmøre Regionråd - Styremøte 15: Liv på land
12:00 NEWTON ved Bjørn Endre Helgesen 3: God Helse
lørdag 13. mai
søndag 14. mai
mandag 15. mai
11:00 3: God Helse, Doxacom 3: God Helse
tirsdag 16. mai
onsdag 17. mai
02:00 17. mai og Framtidslaben holder lukket
torsdag 18. mai
02:00 Kristi Himmelfartsdag og Framtidslaben holder lukket
fredag 19. mai
02:00 Framtidslaben er ubemannet i dag
lørdag 20. mai
søndag 21. mai
mandag 22. mai
tirsdag 23. mai
12:00 Larsgården Skole 3: God Helse
12:00 Ålesund kommune 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
onsdag 24. mai
09:00 Motovics labs 3: God Helse
torsdag 25. mai
18:30 Doxacom - orienterings- og arbeidsmøte om KVU Storfjordsambandet 10: Mindre ulikhet
fredag 26. mai
02:00 Framtidslaben er ubemannet i dag
lørdag 27. mai
søndag 28. mai
mandag 29. mai
02:00 2. pinsedag og Framtidslaben holder lukket
tirsdag 30. mai
08:00 NTNU - utlån av 4 TV skjermer til 7. etg. på NMK
onsdag 31. mai
08:00 NTNU - utlån av 4 TV skjermer til 7. etg. på NMK
1mai
02:00 02:00
1. mai og Framtidslaben holder lukket
2mai
08:00 16:00
Helse Møre og Romsdal HF - kurs i risikostyring
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
3mai
09:00 16:00
Fylkeskommunen - læreplasskurs for elever i videregående skole
Hele laben!
4mai
08:00 14:00
Helse Møre og Romsdal - workshop
3: God Helse
09:30 11:00
Ålesund kommune - Prosjekt Miljø og Samferdsel
2: Utrydde sult
12:00 13:30
Ålesund kommune - Prosjekt Miljø og Samferdsel
15: Liv på land
5mai
08:00 08:00
Labvakt: HEGE STEINSLAND
10:00 15:00
Workshop Barnetråkk
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
8mai
02:00 02:00
Labvakt: INGER SYNNØVE
9mai
02:00 02:00
Labvakt: CECILIE CAMPBELL
08:00 16:00
KoRus og Ålesund kommune - Fagdag
Hele laben
08:00 08:30
Labvakt Hege
10mai
08:00 16:00
Møte og Romsdal Arkitektforening - Felles visning av nettkurset «Bærekraftig prosjektering»
17: Samarbeid for å nå målene
08:30 09:30
Fuglefjellet / Tafjord
17: Samarbeid for å nå målene
09:00 12:00
Motovics labs
3: God Helse
12:00 13:00
NTNU for å rigge til i morgen
10: Mindre ulikhet
11mai
02:00 02:00
Labvakt: INGER SYNNØVE
10:00 14:00
NTNU - Dekanmøte
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produskjon
14:00 16:00
Helse Møre og Romsdal
3: God Helse
12mai
09:00 12:00
Sunnmøre Regionråd - Styremøte
15: Liv på land
12:00 15:00
NEWTON ved Bjørn Endre Helgesen
3: God Helse
15mai
11:00 15:00
3: God Helse, Doxacom
3: God Helse
17mai
02:00 02:00
17. mai og Framtidslaben holder lukket
18mai
02:00 02:00
Kristi Himmelfartsdag og Framtidslaben holder lukket
19mai
02:00 02:00
Framtidslaben er ubemannet i dag
23mai
12:00 16:00
Larsgården Skole
3: God Helse
12:00 15:00
Ålesund kommune
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
24mai
09:00 12:00
Motovics labs
3: God Helse
25mai
18:30 21:00
Doxacom - orienterings- og arbeidsmøte om KVU Storfjordsambandet
10: Mindre ulikhet
26mai
02:00 02:00
Framtidslaben er ubemannet i dag
29mai
02:00 02:00
2. pinsedag og Framtidslaben holder lukket
30mai
08:00 16:00
NTNU - utlån av 4 TV skjermer til 7. etg. på NMK
31mai
08:00 16:00
NTNU - utlån av 4 TV skjermer til 7. etg. på NMK
juni
2023
torsdag 1. juni
09:00 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 2: Utrydde sult
02:00 Labvakt: HEGE
13:00 OSC ved Camilla 3: God helse
fredag 2. juni
08:00 Labvakt formiddag: HEGE
11:00 Ålesund kommune - Strategisk Samarbeidsforum 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige Byer og Samfunn, 12: Ansvarlig Forbruk og Produksjon
lørdag 3. juni
søndag 4. juni
mandag 5. juni
08:00 Labvakt: INGER SYNNØVE
09:00 Helse Møre og Romsdal - Arbeidsmøte Renhold 15: Liv på land, 16: Fred og Rettferdighet
13:00 Ålesund kommune 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produskjon
tirsdag 6. juni
10:00 Rigging Helse M&R 10: Mindre ulikhet
08:00 Labvakt: INGER SYNNØVE
11:00 Helse Møre og Romsdal - Avdelingssamling for medisinsk avdeling 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
onsdag 7. juni
10:00 Fylkeskommunen - NAV og nettverkssamling for utdanning 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
10:00 Ålesund kommune - Region Ålesund 16: Fred og rettferdighet og 15: Liv på land
08:00 Labvakt: TBC
torsdag 8. juni
09:00 Ålesund kommune 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produskjon
02:00 Labvakt: TBC
fredag 9. juni
02:00 Labvakt: BENTE og INGER
08:00 NAV - Kick – off med byggebransjen. Rekrutteringstreff Hele laben
lørdag 10. juni
søndag 11. juni
mandag 12. juni
14:00 Rigging for ÅK i morgen
tirsdag 13. juni
14:00 Møte i styringsgruppa Nordre 15: Liv på land
08:00 Ålesund kommune - Generalforsamling for heileigde kommunale selskap 10: Mindre ulikhet; 11: Bærekraftige byer og samfunn; 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
onsdag 14. juni
09:00 Labvakt: INGER SYNNØVE
torsdag 15. juni
12:00 Rigging for ÅK i morgen TBC
fredag 16. juni
08:00 Labvakt: INGER SYNNØVE
08:00 Verksemdleiarsamling Ålesund kommune Hele laben
lørdag 17. juni
søndag 18. juni
mandag 19. juni
tirsdag 20. juni
12:00 ÅK og rigging til imorgen 10, 11 og 12
onsdag 21. juni
09:00 Ålesund kommune - Prosjektstyring: metodikk og IKT-system 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
12:00 NTNU - Campusutvikling 17: Samarbeid for å nå målene, 16: Fred og Rettferdighet, 15: Liv på land
torsdag 22. juni
fredag 23. juni
02:00 Labvakt: HEGE
09:00 Sunnmøre Regionråd - Styringsgruppene, oppvekst 10: Mindre ulikhet, 15: Liv på land
lørdag 24. juni
søndag 25. juni
mandag 26. juni
tirsdag 27. juni
onsdag 28. juni
torsdag 29. juni
fredag 30. juni
02:00 Labvakt: TBC
1jun
02:00 02:00
Labvakt: HEGE
09:00 15:00
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
2: Utrydde sult
13:00 15:00
OSC ved Camilla
3: God helse
2jun
08:00 11:00
Labvakt formiddag: HEGE
11:00 14:00
Ålesund kommune - Strategisk Samarbeidsforum
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige Byer og Samfunn, 12: Ansvarlig Forbruk og Produksjon
5jun
08:00 13:30
Labvakt: INGER SYNNØVE
09:00 15:00
Helse Møre og Romsdal - Arbeidsmøte Renhold
15: Liv på land, 16: Fred og Rettferdighet
13:00 18:30
Ålesund kommune
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produskjon
6jun
08:00 15:00
Labvakt: INGER SYNNØVE
10:00 11:00
Rigging Helse M&R
10: Mindre ulikhet
11:00 18:00
Helse Møre og Romsdal - Avdelingssamling for medisinsk avdeling
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
7jun
08:00 11:00
Labvakt: TBC
10:00 15:00
Fylkeskommunen - NAV og nettverkssamling for utdanning
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
10:00 13:00
Ålesund kommune - Region Ålesund
16: Fred og rettferdighet og 15: Liv på land
8jun
02:00 02:00
Labvakt: TBC
09:00 14:30
Ålesund kommune
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produskjon
9jun
02:00 02:00
Labvakt: BENTE og INGER
08:00 16:00
NAV - Kick – off med byggebransjen. Rekrutteringstreff
Hele laben
12jun
14:00 15:00
Rigging for ÅK i morgen
13jun
08:00 16:00
Ålesund kommune - Generalforsamling for heileigde kommunale selskap
10: Mindre ulikhet; 11: Bærekraftige byer og samfunn; 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
14:00 16:00
Møte i styringsgruppa Nordre
15: Liv på land
14jun
09:00 11:00
Labvakt: INGER SYNNØVE
15jun
12:00 15:00
Rigging for ÅK i morgen
TBC
16jun
08:00 15:00
Labvakt: INGER SYNNØVE
08:00 13:00
Verksemdleiarsamling Ålesund kommune
Hele laben
20jun
12:00 15:00
ÅK og rigging til imorgen
10, 11 og 12
21jun
09:00 15:00
Ålesund kommune - Prosjektstyring: metodikk og IKT-system
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
12:00 14:00
NTNU - Campusutvikling
17: Samarbeid for å nå målene, 16: Fred og Rettferdighet, 15: Liv på land
23jun
02:00 02:00
Labvakt: HEGE
09:00 14:00
Sunnmøre Regionråd - Styringsgruppene, oppvekst
10: Mindre ulikhet, 15: Liv på land
30jun
02:00 02:00
Labvakt: TBC
juli
2023
lørdag 1. juli
søndag 2. juli
mandag 3. juli
02:00 Framtidslaben holder lukket i juli måned - God Sommer!
tirsdag 4. juli
onsdag 5. juli
torsdag 6. juli
fredag 7. juli
lørdag 8. juli
søndag 9. juli
mandag 10. juli
tirsdag 11. juli
onsdag 12. juli
torsdag 13. juli
fredag 14. juli
lørdag 15. juli
søndag 16. juli
mandag 17. juli
tirsdag 18. juli
onsdag 19. juli
torsdag 20. juli
fredag 21. juli
lørdag 22. juli
søndag 23. juli
mandag 24. juli
tirsdag 25. juli
onsdag 26. juli
torsdag 27. juli
fredag 28. juli
lørdag 29. juli
søndag 30. juli
mandag 31. juli
3jul
02:00 02:00
Framtidslaben holder lukket i juli måned - God Sommer!
august
2023
tirsdag 1. august
onsdag 2. august
torsdag 3. august
fredag 4. august
lørdag 5. august
søndag 6. august
mandag 7. august
tirsdag 8. august
onsdag 9. august
torsdag 10. august
fredag 11. august
lørdag 12. august
søndag 13. august
mandag 14. august
tirsdag 15. august
onsdag 16. august
11:30 Veiledersamling FIRST LEGO League Ålesund Hele laben - TBC
torsdag 17. august
08:00 TBC - Ålesund Videregående Skole - Nettverkssamling på Helsefag 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
fredag 18. august
lørdag 19. august
søndag 20. august
mandag 21. august
tirsdag 22. august
onsdag 23. august
08:00 KS Møre og Romsdal ved Hilde Nauste Myhre 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
torsdag 24. august
fredag 25. august
lørdag 26. august
søndag 27. august
mandag 28. august
tirsdag 29. august
onsdag 30. august
torsdag 31. august
09:00 Timeframe TBC - Framtidssamling Hele laben
16aug
11:30 15:30
Veiledersamling FIRST LEGO League Ålesund
Hele laben - TBC
17aug
08:00 16:00
TBC - Ålesund Videregående Skole - Nettverkssamling på Helsefag
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
23aug
08:00 16:00
KS Møre og Romsdal ved Hilde Nauste Myhre
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
31aug
09:00 16:00
Timeframe TBC - Framtidssamling
Hele laben
september
2023
fredag 1. september
lørdag 2. september
søndag 3. september
mandag 4. september
13:00 Augment City 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
tirsdag 5. september
onsdag 6. september
torsdag 7. september
09:00 TBC - Studietur til Ålesund, Vives Innovation Center TBC
fredag 8. september
09:00 Sunnmøre Regionråd - Styremøte 15: Liv på land
lørdag 9. september
søndag 10. september
mandag 11. september
10:30 Statsforvalteren, veiledningsgruppe i regi av Legeforeningen 10: Mindre ulikhet
12:30 Statsforvalteren, veiledningsgruppe i regi av Legeforeningen 15: Liv på land
tirsdag 12. september
onsdag 13. september
torsdag 14. september
fredag 15. september
lørdag 16. september
søndag 17. september
mandag 18. september
tirsdag 19. september
onsdag 20. september
torsdag 21. september
fredag 22. september
lørdag 23. september
søndag 24. september
mandag 25. september
tirsdag 26. september
onsdag 27. september
torsdag 28. september
09:00 Timeframe TBC - Partnersamling Hele laben
fredag 29. september
lørdag 30. september
4sep
13:00 16:00
Augment City
10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
7sep
09:00 12:00
TBC - Studietur til Ålesund, Vives Innovation Center
TBC
8sep
09:00 12:00
Sunnmøre Regionråd - Styremøte
15: Liv på land
11sep
10:30 12:30
Statsforvalteren, veiledningsgruppe i regi av Legeforeningen
10: Mindre ulikhet
12:30 14:00
Statsforvalteren, veiledningsgruppe i regi av Legeforeningen
15: Liv på land
28sep
09:00 16:00
Timeframe TBC - Partnersamling
Hele laben
oktober
2023
søndag 1. oktober
mandag 2. oktober
tirsdag 3. oktober
onsdag 4. oktober
torsdag 5. oktober
fredag 6. oktober
lørdag 7. oktober
søndag 8. oktober
mandag 9. oktober
tirsdag 10. oktober
onsdag 11. oktober
torsdag 12. oktober
fredag 13. oktober
lørdag 14. oktober
søndag 15. oktober
mandag 16. oktober
tirsdag 17. oktober
onsdag 18. oktober
torsdag 19. oktober
fredag 20. oktober
lørdag 21. oktober
søndag 22. oktober
mandag 23. oktober
tirsdag 24. oktober
onsdag 25. oktober
08:00 NTNU - Kvalitetsseminar Hele Laben
torsdag 26. oktober
fredag 27. oktober
lørdag 28. oktober
søndag 29. oktober
mandag 30. oktober
tirsdag 31. oktober
25okt
08:00 16:00
NTNU - Kvalitetsseminar
Hele Laben
november
2023
onsdag 1. november
torsdag 2. november
fredag 3. november
lørdag 4. november
søndag 5. november
mandag 6. november
tirsdag 7. november
onsdag 8. november
torsdag 9. november
fredag 10. november
lørdag 11. november
søndag 12. november
mandag 13. november
tirsdag 14. november
onsdag 15. november
torsdag 16. november
fredag 17. november
lørdag 18. november
søndag 19. november
mandag 20. november
tirsdag 21. november
onsdag 22. november
torsdag 23. november
fredag 24. november
lørdag 25. november
søndag 26. november
mandag 27. november
tirsdag 28. november
onsdag 29. november
torsdag 30. november
desember
2023
fredag 1. desember
lørdag 2. desember
søndag 3. desember
mandag 4. desember
tirsdag 5. desember
08:00 TBC - Augment City Hele laben
onsdag 6. desember
08:00 TBC - Augment City Hele laben
torsdag 7. desember
fredag 8. desember
lørdag 9. desember
søndag 10. desember
mandag 11. desember
tirsdag 12. desember
onsdag 13. desember
torsdag 14. desember
fredag 15. desember
lørdag 16. desember
søndag 17. desember
mandag 18. desember
tirsdag 19. desember
onsdag 20. desember
torsdag 21. desember
fredag 22. desember
lørdag 23. desember
søndag 24. desember
mandag 25. desember
tirsdag 26. desember
onsdag 27. desember
torsdag 28. desember
fredag 29. desember
lørdag 30. desember
søndag 31. desember
5des
08:00 18:00
TBC - Augment City
Hele laben
6des
08:00 18:00
TBC - Augment City
Hele laben
januar
2024
mandag 1. januar
tirsdag 2. januar
onsdag 3. januar
torsdag 4. januar
fredag 5. januar
lørdag 6. januar
søndag 7. januar
mandag 8. januar
tirsdag 9. januar
onsdag 10. januar
torsdag 11. januar
fredag 12. januar
lørdag 13. januar
søndag 14. januar
mandag 15. januar
tirsdag 16. januar
onsdag 17. januar
torsdag 18. januar
fredag 19. januar
lørdag 20. januar
søndag 21. januar
mandag 22. januar
tirsdag 23. januar
onsdag 24. januar
torsdag 25. januar
fredag 26. januar
lørdag 27. januar
søndag 28. januar
mandag 29. januar
tirsdag 30. januar
onsdag 31. januar
februar
2024
torsdag 1. februar
fredag 2. februar
lørdag 3. februar
søndag 4. februar
mandag 5. februar
tirsdag 6. februar
onsdag 7. februar
torsdag 8. februar
fredag 9. februar
lørdag 10. februar
søndag 11. februar
mandag 12. februar
tirsdag 13. februar
onsdag 14. februar
torsdag 15. februar
fredag 16. februar
lørdag 17. februar
søndag 18. februar
mandag 19. februar
tirsdag 20. februar
onsdag 21. februar
torsdag 22. februar
fredag 23. februar
lørdag 24. februar
søndag 25. februar
mandag 26. februar
tirsdag 27. februar
onsdag 28. februar
torsdag 29. februar
mars
2024
fredag 1. mars
lørdag 2. mars
søndag 3. mars
mandag 4. mars
tirsdag 5. mars
onsdag 6. mars
torsdag 7. mars
fredag 8. mars
lørdag 9. mars
søndag 10. mars
mandag 11. mars
tirsdag 12. mars
onsdag 13. mars
torsdag 14. mars
fredag 15. mars
lørdag 16. mars
søndag 17. mars
mandag 18. mars
tirsdag 19. mars
onsdag 20. mars
torsdag 21. mars
fredag 22. mars
lørdag 23. mars
søndag 24. mars
mandag 25. mars
tirsdag 26. mars
onsdag 27. mars
torsdag 28. mars
fredag 29. mars
lørdag 30. mars
søndag 31. mars
april
2024
mandag 1. april
tirsdag 2. april
onsdag 3. april
torsdag 4. april
fredag 5. april
lørdag 6. april
søndag 7. april
mandag 8. april
tirsdag 9. april
onsdag 10. april
torsdag 11. april
fredag 12. april
lørdag 13. april
søndag 14. april
mandag 15. april
tirsdag 16. april
onsdag 17. april
torsdag 18. april
fredag 19. april
lørdag 20. april
søndag 21. april
mandag 22. april
tirsdag 23. april
onsdag 24. april
torsdag 25. april
fredag 26. april
lørdag 27. april
søndag 28. april
mandag 29. april
tirsdag 30. april
Ingen events
Opp til 5 events
5 eller flere events
201
antall events i 2023