Kva skjer

Klikk på ønska månad for å sjå alle møte og arrangement.

november
2021
mandag 1. november
08:00 Workshop Norconsult m/fleire arkitektkontor 10: Mindre ulikskap
tirsdag 2. november
08:00 Kurs for barnehagetilsette 15: Livet på land
08:00 Møterom: Atea 5: Likestilling mellom kjønna
09:00 Opplæringssamling for leiarar i Ålesund kommune 10: Mindre ulikskap
10:30 CityShield Framtidslaben
onsdag 3. november
09:00 Opplæringssamling for leiarar i Ålesund kommune 10: Mindre ulikskap
12:00 Besøk av Talent Sunnmøre 17: Samarbeid for å nå måla
17:00 The North West Sustainability Network 10: Mindre uliskap
08:30 Møte med Plan for areal, klima og transport (PAKT) 15: Livet på land
17:00 Møte: Natur og ungdom 15: Livet på land
torsdag 4. november
fredag 5. november
lørdag 6. november
søndag 7. november
mandag 8. november
tirsdag 9. november
14:30 Ålesund kommune: Arbeid og aktivitet 10: Mindre ulikskap
13:30 Personalmøte Offshore Simulator Center 17: Samarbeid for å nå måla
onsdag 10. november
08:00 Studiegruppe NTNU 17: Samarbeid for å nå måla
12:00 møte Sintef - OSC - ÅK - MRF 5 likestilling mellom kjønna
torsdag 11. november
09:00 Ideverksted for konseptvalgutredning Ålesund-Vigra 10: Mindre ulikskap
fredag 12. november
13:00 Befaring og diskusjon
lørdag 13. november
søndag 14. november
mandag 15. november
08:00 Møterom: Velferdsteknologi Ålesund kommune 15: Livet på land
08:00 Møterom: Velferdsteknologi Ålesund kommune 5: Likestilling mellom kjønna
tirsdag 16. november
onsdag 17. november
13:00 Workshop for NRK 10: Mindre ulikskap
09:00 Møte: Statsforvaltaren Møre og Romsdal og Ålesund kommune 5: Likestilling mellom kjønna
11:00 Filming: Leve hele livet 3: God helse og livskvalitet
10:00 Samling i programmet Bærekraftig ledelse 15: Liv på land
torsdag 18. november
fredag 19. november
12:00 FoU - Samfunn Framtidslaben
08:30 Styremøte Sunnmøre Regionråd 15: Livet på land
08:30 Møte: Elevar fra Latin på besøk 10: Mindre ulikskap
lørdag 20. november
søndag 21. november
mandag 22. november
tirsdag 23. november
13:00 Kurs for barnehagetilsette 15: Livet på land
onsdag 24. november
09:00 Kompetanseløft Ålesund kommune Framtidslaben
torsdag 25. november
08:30 Styremøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal 15: Liv på land
08:30 Augment City Workshop 5: Likestilling mellom kjønnene
08:00 Workshop med ny Leiargruppe Ålesund kommune 10: Mindre ulikhet
13:45 Barnehageeigarstrategi 3: God helse og 4: God utdanning
fredag 26. november
lørdag 27. november
søndag 28. november
mandag 29. november
12:00 Nordark 5: Likestilling mellom kjønna
16:00 Komite for teknisk, miljø og samferdsel 10: Mindre ulikhet
09:00 Nordark 15: Liv på land
tirsdag 30. november
09:00 Nordark 15: Livet på land og nr. 5: likestilling mellom kjønna
11:00 Statens vegvesen: Planlegging, klima og berekraft 10: Mindre ulikskap
1nov
08:00 16:00
Workshop Norconsult m/fleire arkitektkontor
10: Mindre ulikskap
2nov
08:00 15:00
Kurs for barnehagetilsette
15: Livet på land
08:00 09:30
Møterom: Atea
5: Likestilling mellom kjønna
09:00 16:00
Opplæringssamling for leiarar i Ålesund kommune
10: Mindre ulikskap
10:30 13:00
CityShield
Framtidslaben
3nov
08:30 16:00
Møte med Plan for areal, klima og transport (PAKT)
15: Livet på land
09:00 16:00
Opplæringssamling for leiarar i Ålesund kommune
10: Mindre ulikskap
12:00 16:00
Besøk av Talent Sunnmøre
17: Samarbeid for å nå måla
17:00 21:00
The North West Sustainability Network
10: Mindre uliskap
17:00 21:00
Møte: Natur og ungdom
15: Livet på land
9nov
13:30 15:30
Personalmøte Offshore Simulator Center
17: Samarbeid for å nå måla
14:30 20:00
Ålesund kommune: Arbeid og aktivitet
10: Mindre ulikskap
10nov
08:00 16:00
Studiegruppe NTNU
17: Samarbeid for å nå måla
12:00 13:00
møte Sintef - OSC - ÅK - MRF
5 likestilling mellom kjønna
11nov
09:00 17:00
Ideverksted for konseptvalgutredning Ålesund-Vigra
10: Mindre ulikskap
12nov
13:00 15:00
Befaring og diskusjon
15nov
08:00 16:00
Møterom: Velferdsteknologi Ålesund kommune
15: Livet på land
08:00 16:00
Møterom: Velferdsteknologi Ålesund kommune
5: Likestilling mellom kjønna
17nov
09:00 11:30
Møte: Statsforvaltaren Møre og Romsdal og Ålesund kommune
5: Likestilling mellom kjønna
10:00 12:00
Samling i programmet Bærekraftig ledelse
15: Liv på land
11:00 12:30
Filming: Leve hele livet
3: God helse og livskvalitet
13:00 16:30
Workshop for NRK
10: Mindre ulikskap
19nov
08:30 11:00
Styremøte Sunnmøre Regionråd
15: Livet på land
08:30 11:00
Møte: Elevar fra Latin på besøk
10: Mindre ulikskap
12:00 14:00
FoU - Samfunn
Framtidslaben
23nov
13:00 17:00
Kurs for barnehagetilsette
15: Livet på land
24nov
09:00 15:00
Kompetanseløft Ålesund kommune
Framtidslaben
25nov
08:00 14:00
Workshop med ny Leiargruppe Ålesund kommune
10: Mindre ulikhet
08:30 16:00
Styremøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
15: Liv på land
08:30 16:00
Augment City Workshop
5: Likestilling mellom kjønnene
13:45 15:15
Barnehageeigarstrategi
3: God helse og 4: God utdanning
29nov
09:00 16:30
Nordark
15: Liv på land
12:00 16:00
Nordark
5: Likestilling mellom kjønna
16:00 20:00
Komite for teknisk, miljø og samferdsel
10: Mindre ulikhet
30nov
09:00 16:30
Nordark
15: Livet på land og nr. 5: likestilling mellom kjønna
11:00 16:30
Statens vegvesen: Planlegging, klima og berekraft
10: Mindre ulikskap
desember
2021
onsdag 1. desember
14:00 KS Samplan 10: Mindre ulikskap
torsdag 2. desember
13:00 The North West 15: Liv på land
09:00 ALV - saman med Trondheim 10: Mindre ulikskap
fredag 3. desember
12:30 Velferdsteknologi - Delegasjon fra Borgund 10: Mindre ulikskap
09:00 FIRST Lego League: Begynnende planlegging av den skandinaviske finalen, Ålesund 17: Samarbeid for å nå måla
09:30 HVO på Laben 10: Mindre ulikskap
lørdag 4. desember
søndag 5. desember
mandag 6. desember
00:00 Tentativt: Prosjektmøte: COLLECTiEF
tirsdag 7. desember
onsdag 8. desember
torsdag 9. desember
15:00 NTNU 17: Samarbeid for å nå målene
00:00 Utvalg for reiseliv i Ålesund 10: Mindre ulikskap
fredag 10. desember
09:30 Korleis tilrettelegger vi tettstadane og friluftsområda våre best mogleg? 17: Samarbeid for å nå målene
lørdag 11. desember
søndag 12. desember
mandag 13. desember
11:00 Nordic Innovation og Nordisk Ministerråd besøk 5: Likestilling mellom kjønna
tirsdag 14. desember
13:30 Open førjulsdag i United Future Lab Norway Framtidslaben, 6 etg. Norsk Mairitimt Kompetansesenter
onsdag 15. desember
torsdag 16. desember
fredag 17. desember
lørdag 18. desember
søndag 19. desember
mandag 20. desember
tirsdag 21. desember
onsdag 22. desember
torsdag 23. desember
fredag 24. desember
lørdag 25. desember
søndag 26. desember
mandag 27. desember
tirsdag 28. desember
onsdag 29. desember
torsdag 30. desember
fredag 31. desember
1des
14:00 17:00
KS Samplan
10: Mindre ulikskap
2des
09:00 16:30
ALV - saman med Trondheim
10: Mindre ulikskap
13:00 15:00
The North West
15: Liv på land
3des
09:00 11:30
FIRST Lego League: Begynnende planlegging av den skandinaviske finalen, Ålesund
17: Samarbeid for å nå måla
09:30 14:00
HVO på Laben
10: Mindre ulikskap
12:30 13:30
Velferdsteknologi - Delegasjon fra Borgund
10: Mindre ulikskap
6des
00:00 00:00
Tentativt: Prosjektmøte: COLLECTiEF
9des
00:00 00:00
Utvalg for reiseliv i Ålesund
10: Mindre ulikskap
15:00 16:30
NTNU
17: Samarbeid for å nå målene
10des
09:30 12:30
Korleis tilrettelegger vi tettstadane og friluftsområda våre best mogleg?
17: Samarbeid for å nå målene
13des
11:00 14:00
Nordic Innovation og Nordisk Ministerråd besøk
5: Likestilling mellom kjønna
14des
13:30 15:30
Open førjulsdag i United Future Lab Norway
Framtidslaben, 6 etg. Norsk Mairitimt Kompetansesenter
januar
2022
lørdag 1. januar
søndag 2. januar
mandag 3. januar
tirsdag 4. januar
onsdag 5. januar
08:00 Regionsamling KS vest og KS Møre og Romsdal 10: Mindre uliskap
torsdag 6. januar
12:00 KS/Bærekraftsnettverket - Bærekraftig ledelse 10: Mindre ulikhet
fredag 7. januar
08:00 KS/Bærekraftsnettverket - Bærekraftig ledelse 10: Mindre ulikhet
lørdag 8. januar
søndag 9. januar
mandag 10. januar
tirsdag 11. januar
onsdag 12. januar
torsdag 13. januar
fredag 14. januar
lørdag 15. januar
søndag 16. januar
mandag 17. januar
tirsdag 18. januar
13:00 Kurs for barnehagetilsette 15: Livet på land
12:00 Forum: NExTdigital Berekraft og teknologi som motor for framtidas forretningsmodell 10: Mindre ulikhet
onsdag 19. januar
torsdag 20. januar
fredag 21. januar
lørdag 22. januar
søndag 23. januar
mandag 24. januar
09:00 Livet&Sånn Fagutviklingsdag 16: Mindre ulikskap
tirsdag 25. januar
onsdag 26. januar
torsdag 27. januar
fredag 28. januar
lørdag 29. januar
søndag 30. januar
mandag 31. januar
5jan
08:00 16:00
Regionsamling KS vest og KS Møre og Romsdal
10: Mindre uliskap
6jan
12:00 20:00
KS/Bærekraftsnettverket - Bærekraftig ledelse
10: Mindre ulikhet
7jan
08:00 12:00
KS/Bærekraftsnettverket - Bærekraftig ledelse
10: Mindre ulikhet
18jan
12:00 16:00
Forum: NExTdigital Berekraft og teknologi som motor for framtidas forretningsmodell
10: Mindre ulikhet
13:00 17:00
Kurs for barnehagetilsette
15: Livet på land
24jan
09:00 16:00
Livet&Sånn Fagutviklingsdag
16: Mindre ulikskap
februar
2022
tirsdag 1. februar
onsdag 2. februar
torsdag 3. februar
fredag 4. februar
lørdag 5. februar
søndag 6. februar
mandag 7. februar
tirsdag 8. februar
onsdag 9. februar
torsdag 10. februar
fredag 11. februar
lørdag 12. februar
søndag 13. februar
mandag 14. februar
tirsdag 15. februar
onsdag 16. februar
torsdag 17. februar
fredag 18. februar
lørdag 19. februar
søndag 20. februar
mandag 21. februar
tirsdag 22. februar
onsdag 23. februar
torsdag 24. februar
fredag 25. februar
lørdag 26. februar
søndag 27. februar
mandag 28. februar
mars
2022
tirsdag 1. mars
onsdag 2. mars
torsdag 3. mars
fredag 4. mars
lørdag 5. mars
søndag 6. mars
mandag 7. mars
tirsdag 8. mars
onsdag 9. mars
torsdag 10. mars
fredag 11. mars
lørdag 12. mars
søndag 13. mars
mandag 14. mars
tirsdag 15. mars
onsdag 16. mars
torsdag 17. mars
fredag 18. mars
10:30 Fagerlia vgs
lørdag 19. mars
søndag 20. mars
mandag 21. mars
tirsdag 22. mars
onsdag 23. mars
torsdag 24. mars
fredag 25. mars
lørdag 26. mars
søndag 27. mars
mandag 28. mars
tirsdag 29. mars
10:30 Fagerlia-Ålesund vgs
onsdag 30. mars
torsdag 31. mars
18mar
10:30 19:30
Fagerlia vgs
29mar
10:30 17:00
Fagerlia-Ålesund vgs
april
2022
fredag 1. april
lørdag 2. april
søndag 3. april
mandag 4. april
tirsdag 5. april
onsdag 6. april
torsdag 7. april
fredag 8. april
lørdag 9. april
søndag 10. april
mandag 11. april
tirsdag 12. april
onsdag 13. april
torsdag 14. april
fredag 15. april
lørdag 16. april
søndag 17. april
mandag 18. april
tirsdag 19. april
onsdag 20. april
torsdag 21. april
fredag 22. april
lørdag 23. april
søndag 24. april
mandag 25. april
tirsdag 26. april
onsdag 27. april
torsdag 28. april
fredag 29. april
lørdag 30. april
mai
2022
søndag 1. mai
mandag 2. mai
tirsdag 3. mai
onsdag 4. mai
torsdag 5. mai
fredag 6. mai
lørdag 7. mai
søndag 8. mai
mandag 9. mai
tirsdag 10. mai
onsdag 11. mai
torsdag 12. mai
fredag 13. mai
lørdag 14. mai
søndag 15. mai
mandag 16. mai
tirsdag 17. mai
onsdag 18. mai
torsdag 19. mai
fredag 20. mai
lørdag 21. mai
søndag 22. mai
mandag 23. mai
tirsdag 24. mai
onsdag 25. mai
torsdag 26. mai
fredag 27. mai
lørdag 28. mai
søndag 29. mai
mandag 30. mai
tirsdag 31. mai
juni
2022
onsdag 1. juni
torsdag 2. juni
fredag 3. juni
lørdag 4. juni
11:00 Studentjubileet
søndag 5. juni
mandag 6. juni
tirsdag 7. juni
onsdag 8. juni
torsdag 9. juni
fredag 10. juni
lørdag 11. juni
09:00 Tentativt: Studentjubileet
søndag 12. juni
mandag 13. juni
tirsdag 14. juni
onsdag 15. juni
torsdag 16. juni
fredag 17. juni
lørdag 18. juni
søndag 19. juni
mandag 20. juni
tirsdag 21. juni
onsdag 22. juni
torsdag 23. juni
fredag 24. juni
lørdag 25. juni
søndag 26. juni
mandag 27. juni
tirsdag 28. juni
onsdag 29. juni
torsdag 30. juni
4jun
11:00 13:00
Studentjubileet
11jun
09:00 16:00
Tentativt: Studentjubileet
juli
2022
fredag 1. juli
lørdag 2. juli
søndag 3. juli
mandag 4. juli
tirsdag 5. juli
onsdag 6. juli
torsdag 7. juli
fredag 8. juli
lørdag 9. juli
søndag 10. juli
mandag 11. juli
tirsdag 12. juli
onsdag 13. juli
torsdag 14. juli
fredag 15. juli
lørdag 16. juli
søndag 17. juli
mandag 18. juli
tirsdag 19. juli
onsdag 20. juli
torsdag 21. juli
fredag 22. juli
lørdag 23. juli
søndag 24. juli
mandag 25. juli
tirsdag 26. juli
onsdag 27. juli
torsdag 28. juli
fredag 29. juli
lørdag 30. juli
søndag 31. juli
august
2022
mandag 1. august
tirsdag 2. august
onsdag 3. august
torsdag 4. august
fredag 5. august
lørdag 6. august
søndag 7. august
mandag 8. august
tirsdag 9. august
onsdag 10. august
torsdag 11. august
fredag 12. august
lørdag 13. august
søndag 14. august
mandag 15. august
tirsdag 16. august
onsdag 17. august
torsdag 18. august
fredag 19. august
lørdag 20. august
søndag 21. august
mandag 22. august
tirsdag 23. august
onsdag 24. august
torsdag 25. august
fredag 26. august
lørdag 27. august
søndag 28. august
mandag 29. august
tirsdag 30. august
onsdag 31. august
september
2022
torsdag 1. september
fredag 2. september
lørdag 3. september
søndag 4. september
mandag 5. september
tirsdag 6. september
onsdag 7. september
torsdag 8. september
fredag 9. september
lørdag 10. september
søndag 11. september
mandag 12. september
tirsdag 13. september
onsdag 14. september
torsdag 15. september
fredag 16. september
lørdag 17. september
søndag 18. september
mandag 19. september
tirsdag 20. september
onsdag 21. september
torsdag 22. september
fredag 23. september
lørdag 24. september
søndag 25. september
mandag 26. september
tirsdag 27. september
onsdag 28. september
torsdag 29. september
fredag 30. september
oktober
2022
lørdag 1. oktober
søndag 2. oktober
mandag 3. oktober
tirsdag 4. oktober
onsdag 5. oktober
torsdag 6. oktober
fredag 7. oktober
lørdag 8. oktober
søndag 9. oktober
mandag 10. oktober
tirsdag 11. oktober
onsdag 12. oktober
torsdag 13. oktober
fredag 14. oktober
lørdag 15. oktober
søndag 16. oktober
mandag 17. oktober
tirsdag 18. oktober
onsdag 19. oktober
torsdag 20. oktober
fredag 21. oktober
lørdag 22. oktober
søndag 23. oktober
mandag 24. oktober
tirsdag 25. oktober
onsdag 26. oktober
torsdag 27. oktober
fredag 28. oktober
lørdag 29. oktober
søndag 30. oktober
mandag 31. oktober
Ingen events
Opp til 5 events
5 eller flere events
170
events siden oppstart
646
dager siden første event
0.37
events / snitt pr arbeidsdag