Siste nyheter

Framtidslabens nyheitsbrev

United Future Lab Norway kjem jamleg med nyheitsbrev. Du kan melde deg på og få det tilsend.

Framtidslaben held stengt

I tråd med regjeringas anbefalingar, held United Future Lab Norway stengd for besøkande fram til 18. januar.

Lyst å jobbe meir sirkulært? Vi starter arbeidsgrupper om sirkulærøkonomi

I samarbeid med NExTdigital, skal vi starte opp arbeidsgrupper med fokus sirkulærøkonomi. Arbeidsgruppene har planlagt oppstart i februar 2021, og vi er i gong med påmelding og planlegging.

Vi arrangerer webinar om digitalt utanforskap!

Har du kjent på at du har kome litt til kort i den digitale kvardagen? 🤓 United Future Lab Norway og The North West inviterer til webinar om digitalt utanforskap den 18. desember 2020 kl 10.00-11.30.

Tvillingjobben

Ålesund er truleg først ute i Noreg med ei eiga stilling knytt til digital tvilling. Stillinga er finansiert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Arbeidsstaden er på Framtidslaben.

Velkomen til Kartverket som partnar i Framtidslaben!

Kartverket har gått inn som partnar i United Future Lab Norway i Ålesund. Framtidslaben og Kartverket ser fram til å få i gang konkrete samarbeidsprosjekt framover!

Samarbeid om berekraftig innfartsparkering

H.I. Giørtz Sønner AS og kommunane Ålesund og Giske lanserer ein ny, heilskapleg og berekraftig måte å utvikle eit mobilitetssenter på.

Heile landet på berekraftswebinar!

Regjeringa har utfordra fleire organisasjonar til å halde til saman åtte webinar om berekraft 12. - 24. november. 19. skal The North West ha webinar om arbeidet i Møre og Romsdal. I tillegg har KS og NHO eit nettmøte om nasjonalt partnarskap i berekraftsarbeidet 18. november

Regjeringa inviterer til berekraftskonferanse 2. februar

På grunn av smittesituasjonen i Oslo er konferansen utsett til 2. februar. Konferansen er digital og blir arrangert i samband med at regjeringa skal lage ein nasjonal handlingsplan for berekraftsarbeid. Den er open for alle!

Invitasjon til Canada Hackathon

Innovasjon Norges kontor i Canada inviterer Framtidslabens partnarar til utviklingskonkurranse om innovativ sirkulær energi og byggeløysingar for eit prosjekt i Oakville Toronto.

Og namnet er: United Future Lab Norway!

Framtidslaben har fått nytt namn. Namneskiftet skjer for å understreke at Framtidslaben er samansett av partnarar og har eit nedslagsfelt som både er regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Framtidslaben og partnarar med innspel til regjeringa

Partnarene kom med sine innspel til regjeringas nasjonale handlingsplan for å nå FNs berekraftsmåla. Innspela kan du sjå i artikkelen.