Siste nyheter

Når nokre sveler blir til over 56 millionar kroner

​Svele-praten har vore sunnmøringane sitt hemmelege våpen gjennom dei siste ti-åra. No har «svele-metoden» gitt over 56 millionar kroner til framtidsretta løysingar for by og land. Les kronikken som sto på trykk i Sunnmørsposten 7. mai 2021.

Twin fjord - berekraftig arealforvalting gjennom digital tvilling

Prosjektet Twin fjord bruker områda i kommunane Stranda og Fjord som laboratorium for utvikle eit verktøy for berekraftig arealforvalting.

Ålesund kommune og Framtidslaben på nordisk ministerråd-seminar

Ålesund kommune og Framtidslaben er inviterte til å fortelle om beste praksis innan berekraftig planlegging for ein kommune. Presentasjonen skal haldast på eit seminar for nordisk ministerråd 11. mai.

Valle skule på jakt etter partnarar

I skulehagen sin driv Valle skule og elevane berekraftsarbeid for å ruste elevane til framtidige utfordringar. No vil dei ha partnarar som kan hjelpe til å utvikle hagen i samarbeid med skolen og elevane. Er du eller bedrifta di ein samarbeidspartnar for dei driftige elevane?

FN i Ålesund

Kari Aina Eik flyttar heim til Ålesund etter 25 år i Wien. Eik er leiar for FNs program for smarte og berekraftige byar og var ein av dei som fekk ballen til å rulle for å opprette United Future Lab i Ålesund.

Status for SMART PLAN

Arbeidsgruppene i prosjektet har god framdrift. SMART PLAN ser på korleis vi kan bruke simulering og vissualisering i planlegging og bruker klima-, areal og transportplanen som eksempel og pilot.

Sparebank1 SMN er ny partnar i Framtidslaben

-Partnarskapen med Framtidslaben bygger opp under Sparebank1 SMN som eit ansvarleg finanshus. Gjennom vår samfunnsrolle ønsker vi å stimulere til ei framtidsretta utvikling på Sunnmøre, seier regionbanksjef i Sparebank1 SMN, Jan Rune Hurlen.

Nyheitsbrev for februar

Les meir om fleire prosjekt det er mogleg å vere med på. Du kan abonnere på nyheitsbrevet som kjem ut månadleg.

Invitasjon til Globalt Growth-program

Framtidslaben, Innovasjon Norge og U4SSC inviterer partnarar til å bli med i eit program som kan gje innpass i marknaden i Sørøst-Asia. Programmet er på utkikk etter bedrifter som kan hjelpe Singapore til å bli meir sirkulær når det gjeld avfalls- og vasshandtering, og når det gjeld digitale smartby-løysingar. Framtidslaben inviterer partnarar til informasjonsmøte 8. mars.

Levere forslag til visuell profil for Framtidslaben?

Framtidslaben er på utikikk etter ein spenstig profil som visualiserer det framtidsretta arbeidet laben og partnarane gjer saman. Laben har difor publisert ein tilbodsførespurnad på Doffin. Vi oppfordrar interesserte til å levere inn forslag før fristen 5. mars!

Årsrapporten for 2020 er klar

Framtidslaben har vore i drift i vel eit år og har no 59 partnarar som saman driv 17 prosjekt for å gjere næringslivet, akademia, organisasjonar og den offentlege sektoren meir framtidsretta. Framtidslabens mål er å gå frå ord til handling og i årsrapporten kan du lese korleis vi har forsøkt å gjere dette i det første driftsåret vårt.

Nyheitsbrev for januar

Framtidslabens nyheitsbrev for januar er gått ut. Du kan lese nyheitsbrevet her i artikkelen. Her finn du også framgangsmåten på korleis du får tilsendt nyheitsbreva rett til e-posten din.