Siste nyheter

Invitasjon til kurset «Innovasjon og bærekraftig omstilling»

Framtidslaben, NHO Møre og Romsdal og Energiråd AS samarbeider med ProtoMore Kunnskapspark og næringsklyngen NCE iKuben om en kursserie om innovasjon og omstilling på 4 digitale samlinger hver på 4 timer. Kurset er støttet av Møre og Romsdal fylkeskommune og gratis å delta på.

Sparebank1 SMN er ny partnar i Framtidslaben

-Partnarskapen med Framtidslaben bygger opp under Sparebank1 SMN som eit ansvarleg finanshus. Gjennom vår samfunnsrolle ønsker vi å stimulere til ei framtidsretta utvikling på Sunnmøre, seier regionbanksjef i Sparebank1 SMN, Jan Rune Hurlen.

Nyheitsbrev for februar

Les meir om fleire prosjekt det er mogleg å vere med på. Du kan abonnere på nyheitsbrevet som kjem ut månadleg.

Invitasjon til Globalt Growth-program

Framtidslaben, Innovasjon Norge og U4SSC inviterer partnarar til å bli med i eit program som kan gje innpass i marknaden i Sørøst-Asia. Programmet er på utkikk etter bedrifter som kan hjelpe Singapore til å bli meir sirkulær når det gjeld avfalls- og vasshandtering, og når det gjeld digitale smartby-løysingar. Framtidslaben inviterer partnarar til informasjonsmøte 8. mars.

Levere forslag til visuell profil for Framtidslaben?

Framtidslaben er på utikikk etter ein spenstig profil som visualiserer det framtidsretta arbeidet laben og partnarane gjer saman. Laben har difor publisert ein tilbodsførespurnad på Doffin. Vi oppfordrar interesserte til å levere inn forslag før fristen 5. mars!

Årsrapporten for 2020 er klar

Framtidslaben har vore i drift i vel eit år og har no 59 partnarar som saman driv 17 prosjekt for å gjere næringslivet, akademia, organisasjonar og den offentlege sektoren meir framtidsretta. Framtidslabens mål er å gå frå ord til handling og i årsrapporten kan du lese korleis vi har forsøkt å gjere dette i det første driftsåret vårt.

Nyheitsbrev for januar

Framtidslabens nyheitsbrev for januar er gått ut. Du kan lese nyheitsbrevet her i artikkelen. Her finn du også framgangsmåten på korleis du får tilsendt nyheitsbreva rett til e-posten din.

Framtidslaben inviterer til prosjekt om offentlege innkjøp og berekraft

Ordet "markedsdialog" blei hyppig brukt på partnarmøtet Framtidslaben hadde 21. januar. Fleire partnarar har meld si interesse for å vere med på eit prosjekt som skal betre dialogen mellom leverandørar og innkjøparar i det offentlege.

Prosjekt med tilknyting til Framtidslaben får støtte av Forskningsrådet

Forskningsrådet gir 6,9 millionar kroner i støtte til eit innovasjonsprosjekt om berekraftig utvikling og innovasjon, leia av Ålesund og Bærum kommunar. Prosjektet skal utviklast i samarbeid med Framtidslaben

Framtidslabens nyheitsbrev

United Future Lab Norway kjem jamleg med nyheitsbrev. Du kan melde deg på og få det tilsend.

Framtidslaben held stengt

I tråd med regjeringas anbefalingar, held United Future Lab Norway stengd for besøkande fram til 18. januar.

Lyst å jobbe meir sirkulært? Vi starter arbeidsgrupper om sirkulærøkonomi

I samarbeid med NExTdigital, skal vi starte opp arbeidsgrupper med fokus sirkulærøkonomi. Arbeidsgruppene har planlagt oppstart i februar 2021, og vi er i gong med påmelding og planlegging.