Siste nyheter

Oppskrift for berekraftig utvikling

Skal ein nå berekraftsmåla, må dei inn i kommunane si samfunnsplanlegging som meir enn overordna ønske. Men korleis kan ein gjere det? Eit forskingsprosjekt frå Ålesund gir svar.

United Future Lab Norway og Smart Innovation Norway blir partnere

Med mål om å stimulere til prosjekter som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål, slår United Future Lab Norway og Halden-baserte Smart Innovation Norway seg sammen.

Nyheitsbrev for mai

Nyheitsbrevet for mai er gått ut til partnarar og interesserte. Her finn du lenke og kan lese det. Det er også mogleg å bli abonnent.

Trondheim + Ålesund = sant

Bærekraftssenteret i Trondheim og Framtidslaben i Ålesund samler kreftene bak et felles løft for ei framtidsretta utvikling, med mål om å nå utover landets grenser med gode løsninger.

Ein digital tvilling og to sommarjobbar kan gi lågare fortauskantar

Framtidslaben får i gang prosjekt som skal sjekke kor lett – eller vanskeleg - det er å kome seg fram i Ålesund for personar med nedsett funksjonsevne.

Kompetansebørs for arbeidsliv og utdanning

Framtidslaben og TEFT-laben vil kople arbeidslivet sine problemstillingar med studentane sine ønske om å skrive verkelegheitsnære oppgaver, og inviterer partnarane til første treff i nyskapinga «Kompetansebørsen» 10. juni kl 13 til 15.

Er di bedrift HELT MED?

Er di bedrift interessert i ein ny medarbeider som er HELT MED? Målet med HELT MED er at fleire menneske med utviklingshemming skal få arbeid i ordinære bedrifter ved å skape arbeidsplassar som er tilpassa behova til både arbeidsgivar og arbeidstakar. Hør om moglegheitene på eit møte 20. mai

Når nokre sveler blir til over 56 millionar kroner

​Svele-praten har vore sunnmøringane sitt hemmelege våpen gjennom dei siste ti-åra. No har «svele-metoden» gitt over 56 millionar kroner til framtidsretta løysingar for by og land. Les kronikken som sto på trykk i Sunnmørsposten 7. mai 2021.

Twin fjord - berekraftig arealforvalting gjennom digital tvilling

Prosjektet Twin fjord bruker områda i kommunane Stranda og Fjord som laboratorium for utvikle eit verktøy for berekraftig arealforvalting.

Ålesund kommune og Framtidslaben på nordisk ministerråd-seminar

Ålesund kommune og Framtidslaben er inviterte til å fortelle om beste praksis innan berekraftig planlegging for ein kommune. Presentasjonen skal haldast på eit seminar for nordisk ministerråd 11. mai.

Valle skule på jakt etter partnarar

I skulehagen sin driv Valle skule og elevane berekraftsarbeid for å ruste elevane til framtidige utfordringar. No vil dei ha partnarar som kan hjelpe til å utvikle hagen i samarbeid med skolen og elevane. Er du eller bedrifta di ein samarbeidspartnar for dei driftige elevane?

FN i Ålesund

Kari Aina Eik flyttar heim til Ålesund etter 25 år i Wien. Eik er leiar for FNs program for smarte og berekraftige byar og var ein av dei som fekk ballen til å rulle for å opprette United Future Lab i Ålesund.