Siste nyheter

Prosjekt med tilknyting til Framtidslaben får støtte av Forskningsrådet

Forskningsrådet gir 6,9 millionar kroner i støtte til eit innovasjonsprosjekt om berekraftig utvikling og innovasjon, leia av Ålesund og Bærum kommunar. Prosjektet skal utviklast i samarbeid med Framtidslaben

Framtidslabens nyheitsbrev

United Future Lab Norway kjem jamleg med nyheitsbrev. Du kan melde deg på og få det tilsend.

Framtidslaben held stengt

I tråd med regjeringas anbefalingar, held United Future Lab Norway stengd for besøkande fram til 18. januar.

Lyst å jobbe meir sirkulært? Vi starter arbeidsgrupper om sirkulærøkonomi

I samarbeid med NExTdigital, skal vi starte opp arbeidsgrupper med fokus sirkulærøkonomi. Arbeidsgruppene har planlagt oppstart i februar 2021, og vi er i gong med påmelding og planlegging.

Vi arrangerer webinar om digitalt utanforskap!

Har du kjent på at du har kome litt til kort i den digitale kvardagen? 🤓 United Future Lab Norway og The North West inviterer til webinar om digitalt utanforskap den 18. desember 2020 kl 10.00-11.30.

Tvillingjobben

Ålesund er truleg først ute i Noreg med ei eiga stilling knytt til digital tvilling. Stillinga er finansiert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Arbeidsstaden er på Framtidslaben.

Velkomen til Kartverket som partnar i Framtidslaben!

Kartverket har gått inn som partnar i United Future Lab Norway i Ålesund. Framtidslaben og Kartverket ser fram til å få i gang konkrete samarbeidsprosjekt framover!

Samarbeid om berekraftig innfartsparkering

H.I. Giørtz Sønner AS og kommunane Ålesund og Giske lanserer ein ny, heilskapleg og berekraftig måte å utvikle eit mobilitetssenter på.

Heile landet på berekraftswebinar!

Regjeringa har utfordra fleire organisasjonar til å halde til saman åtte webinar om berekraft 12. - 24. november. 19. skal The North West ha webinar om arbeidet i Møre og Romsdal. I tillegg har KS og NHO eit nettmøte om nasjonalt partnarskap i berekraftsarbeidet 18. november

Regjeringa inviterer til berekraftskonferanse 2. februar

På grunn av smittesituasjonen i Oslo er konferansen utsett til 2. februar. Konferansen er digital og blir arrangert i samband med at regjeringa skal lage ein nasjonal handlingsplan for berekraftsarbeid. Den er open for alle!

Invitasjon til Canada Hackathon

Innovasjon Norges kontor i Canada inviterer Framtidslabens partnarar til utviklingskonkurranse om innovativ sirkulær energi og byggeløysingar for eit prosjekt i Oakville Toronto.

Og namnet er: United Future Lab Norway!

Framtidslaben har fått nytt namn. Namneskiftet skjer for å understreke at Framtidslaben er samansett av partnarar og har eit nedslagsfelt som både er regionalt, nasjonalt og internasjonalt.