Siste nyheter

Framtidslaben og Ålesund kommune med i EU-nettverk i Møre og Romsdal

Nettverket skal gjere det lettare for dei som har forskings- og utviklingsprosjekt å søke EU-midlar.

16 000 tonn!

27. oktober hadde Framtidslaben partnartreff med fokus på CO2-utslepp. I 2020 var utsleppa i Ålesund på nesten 300 000 tonn CO2. Kommunen har eit mål om å gå ned 60 % - dette tilsvarer 16 000 tonn kvart år fram mot 2030. Du kan lese rapporten etter partnartreffet i denne artikkelen.

Open førjulsdag

United Future Lab Norway (Framtidslaben) inviterer partnarar til open førjulsdag 14. desember klokka 13.30 - 15.30

Velkommen til Senteret for et aldersvennlig Norge

Målet med partnerskapet er å dele kunnskap og kompetanse for å oppnå et aldersvennlig samfunn gjennom samarbeid og samordning i felles prosjekt og aktiviteter.

Bærekraft – juridiske aspekter og nye krav. Hvordan påvirkes din virksomhet?

United Future Lab Norway (Framtidslaben), Næringsforeningen og ADVISO inviterer til seminar 23. november der vi fokuserer på hvilke krav som stilles gjennom regelverket samt hvilke tilpasninger din virksomhet må gjøre for å oppfylle disse kravene.

Partnartreff om 16 000 tonn og internships på laben

Du kan lese meir om desse tema og meir til i nyheitbrevet frå Framtidslaben for oktober

Kurspakke for Bærekraftig Bedrift

Framtidslaben har vore med å utvikla ein kurspakke for ungdomsbedrifter som skal gjere det enklare for bedriftene å arbeide med berekraft.

Folkeinvest vil bidra til bærekraftig utvikling

Folkeinvest ønsker med sitt nyetablerte partnerskap med Framtidslaben å gi et aktivt bidra til utvikling av et bærekraftig næringsliv.

Framtidslaben sentral i EU-søknad

Ålesund samarbeider med 4 andre europeiske byar og NTNU om forskningsmidlar for å sjå på korleis kunst og kultur kan gi stadutvikling og innovasjon. Framtidslaben og The North West er samskapings- og kommunikasjonsarena

Fekk du med deg det siste nyheitsbrevet frå laben?

Septemberbrevet inneheld informasjon om ny visuell profil, digital berekraftsrebus i Ålesund sentrum, vi feirer at vi er blitt Miljøfyrtårn og moglegheiter for å vere med på Campusuka!

Sørsida utvikling AS er ny partnar i Framtidslaben

Sørsida utvikling AS leiar byutviklinga på sørsida i Ålesund sentrum og har inngått ein samarbeidsavtale med laben.

2 millionar til utsleppsfrie gravemaskiner

Framtidslaben, Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) og Ålesund kommune har samarbeida. Resultatet blir utsleppsfire anleggsmaskiner som skal brukast i utbygginga av nye barne- og avlastingsbustader på Brisingstubben på Flisnes.