Siste nyheter

Sørsida utvikling AS er ny partnar i Framtidslaben

Sørsida utvikling AS leiar byutviklinga på sørsida i Ålesund sentrum og har inngått ein samarbeidsavtale med laben.

2 millionar til utsleppsfrie gravemaskiner

Framtidslaben, Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) og Ålesund kommune har samarbeida. Resultatet blir utsleppsfire anleggsmaskiner som skal brukast i utbygginga av nye barne- og avlastingsbustader på Brisingstubben på Flisnes.

Laben har fått eigen logo og vår heilt eigne visuelle profil

I Framtidslaben har vi fokus på at forskjellige mennesker med forskjellige innfallsvinklar møtast for å kunne sjå ein sak frå fleire sider – og dette ville vi at logoen skulle spegle.

Framtidslaben har blitt Miljøfyrtårn

Framtidslaben er stolte over å ha blitt miljøfyrtårnsertifisert! Dette feira vi under The North West saman med10 andre verksemder i Ålesund som også er sertifiserte, eller som er i gang.

Framtidslaben i sentrum

Vi inviterer heile familien, vener og kjente til digital berekraftsrebus i Ålesund sentrum. Berekraftsrebusen kan du ta når du vil, men det aller kjekkaste er om du kjem og møter oss og partnarane på postane laurdag 4. september klokka 12.00 – 15.00.

Hurra for Miljøfyrtårn!

Under The North West gjer Framtidslaben og Ålesund kommune ekstra stas på dei verksemdene som arbeider systematisk for å bli miljøfyrtårn og loddar stemninga for å opprette ei gruppe på tvers av verksemdene som ønsker å arbeide med denne type miljøleiing. Arrangementet er opent og passar for dei som er blitt Miljøfyrtårn, arbeider for å bli det eller er interesserte i å bli det. Det blir lunsj og utdeling av miljøsertifikat.

Daglig leder i Framtidslaben til nye utfordringer

Marielle Furnes Mannseth skal over i ny jobb i det nystarta selskapet Norwegian Hydrogen. Framtidslaben gratulerer!

ADVISO er første advokatfirma som blir partner i Framtidslaben

- Vi er imponerte over den arenaen Framtidslaben på kort tid har klart å etablere for regionen, og labens videre strategier, sier advokat og pådriver Silje Bruun Teigen.

Møt oss under Arendalsuka

Framtidslaben i Ålesund skal delta under Arendalsuka 2021, og vi håper du vil møte oss der! Dersom du eller andre i organisasjonen din er i Arendal neste veke, gi oss beskjed! Vi vil gjerne møtast. Saman med partnar BDO arrangerer vi eit event om FNs måleindikatorar som kunnskapsgrunnlag for verdiskapande og framtidsretta samarbeidsprosjekt.

Sommarjobb i kartlegging

Studentane Jon Åge Giske Andersen og Anna Ulvestad har som sommarjobb å finne ut kor lett – eller vanskeleg, det er å kome seg fram i Ålesund for personar med nedsett funksjonsevne og kor trygt det er å gå eller sykle til skulen. Sommarjobben blei initiert av Framtidslaben og er finansiert av Kartverket og til god nytte for kommunen.

NAV Tinder ga nye medarbeidere

NAV og HI Giørtz samarbeider for å gi ungdom som står utenfor en ny start. De to partnerne ser gode resultat og HI Giørtz har fått mange gode og lojale medarbeidere. Det hele startet med "NAV Tinder".

Utselt på eit par minutt!

E-sport vekker begeistring både som aktivitet for unge og verktøy for Ålesund kommune. Satsinga er eit resultat av innsatsen til mange av Framtidslabens partnarar. No får fleire hundre unge i Ålesund tilbod om gaming i samspel med både andre folk og aktivitetar.