Siste nyheter

Sommarjobb i kartlegging

Studentane Jon Åge Giske Andersen og Anna Ulvestad har som sommarjobb å finne ut kor lett – eller vanskeleg, det er å kome seg fram i Ålesund for personar med nedsett funksjonsevne og kor trygt det er å gå eller sykle til skulen. Sommarjobben blei initiert av Framtidslaben og er finansiert av Kartverket og til god nytte for kommunen.

NAV Tinder ga nye medarbeidere

NAV og HI Giørtz samarbeider for å gi ungdom som står utenfor en ny start. De to partnerne ser gode resultat og HI Giørtz har fått mange gode og lojale medarbeidere. Det hele startet med "NAV Tinder".

Utselt på eit par minutt!

E-sport vekker begeistring både som aktivitet for unge og verktøy for Ålesund kommune. Satsinga er eit resultat av innsatsen til mange av Framtidslabens partnarar. No får fleire hundre unge i Ålesund tilbod om gaming i samspel med både andre folk og aktivitetar.

Ålesund i berekraftsmeldinga

Ålesund og arbeidet Framtidslaben og partnarane gjer for å bidra til å nå FNs berekraftsmål blir lagt merke til. No sist i regjeringa si berekraftsmelding "Mål med mening" som blei lagt fram 23. juni.

Framtidslaben med opent brev til regjeringa

Brevet blei publisert hos Dagsavisen 1. juli. - Vi trenger fremtidens innkjøpshelter, ikke gårsdagens byråkrater. Med endring av to små bokstaver kunne regjeringen gitt oss troen på Bærekraftsmeldingen, men så lenge regjeringen snakker om «kan» og ikke «skal», så frykter vi at dette også blir bare prat.

iKuben og Protomore samarbeidspartnarar i laben

De to selskapene ønsker å samarbeide med laben og partnerne om bærekraftig innovasjon og omstilling.

Spilkakonsernet blir partner i Framtidslaben

-Vi ønsker å delta aktivt i arbeidet med å skape morgendagens løsninger sier administrerende direktør i Spilka Industri, Terje Bøe om hvorfor konsernet går inn som partner i United Future Lab.

Klimaplanlegging med digital tvilling

Miljødirektoratets klimapodkast har tatt for seg arbeidet som skjer med digital tvilling. I podkasten som blei publisert 22. juni handlar det om arbeidet som skjer i Ålesund knytt til Smart Plan og Klimasatsprosjekt.

Oppskrift for berekraftig utvikling

Skal ein nå berekraftsmåla, må dei inn i kommunane si samfunnsplanlegging som meir enn overordna ønske. Men korleis kan ein gjere det? Eit forskingsprosjekt frå Ålesund gir svar.

United Future Lab Norway og Smart Innovation Norway blir partnere

Med mål om å stimulere til prosjekter som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål, slår United Future Lab Norway og Halden-baserte Smart Innovation Norway seg sammen.

Nyheitsbrev for mai

Nyheitsbrevet for mai er gått ut til partnarar og interesserte. Her finn du lenke og kan lese det. Det er også mogleg å bli abonnent.

Trondheim + Ålesund = sant

Bærekraftssenteret i Trondheim og Framtidslaben i Ålesund samler kreftene bak et felles løft for ei framtidsretta utvikling, med mål om å nå utover landets grenser med gode løsninger.