Siste nyheter

Tvillingjobben

Ålesund er truleg først ute i Noreg med ei eiga stilling knytt til digital tvilling. Stillinga er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune. Arbeidsstaden er på Framtidslaben.

Velkomen til Kartverket som partnar i Framtidslaben!

Kartverket har gått inn som partnar i United Future Lab Norway i Ålesund. Framtidslaben og Kartverket ser fram til å få i gang konkrete samarbeidsprosjekt framover!

Samarbeid om berekraftig innfartsparkering

H.I. Giørtz Sønner AS og kommunane Ålesund og Giske lanserer ein ny, heilskapleg og berekraftig måte å utvikle eit mobilitetssenter på.

OPPDATERT! Invitasjon til Jakta på berekraftsmetoden

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer næringsliv og kommunar til å vere med på eit banebrytande pilotprosjekt. På grunn av smitterestriksjonane blir møta digitale og gjort om til fire kortare samlingar fordelt på 3 timar. Oppdatert informasjon i artikkelen.

Heile landet på berekraftswebinar!

Regjeringa har utfordra fleire organisasjonar til å halde til saman åtte webinar om berekraft 12. - 24. november. 19. skal The North West ha webinar om arbeidet i Møre og Romsdal. I tillegg har KS og NHO eit nettmøte om nasjonalt partnarskap i berekraftsarbeidet 18. november

Regjeringa inviterer til berekraftskonferanse 2. februar

På grunn av smittesituasjonen i Oslo er konferansen utsett til 2. februar. Konferansen er digital og blir arrangert i samband med at regjeringa skal lage ein nasjonal handlingsplan for berekraftsarbeid. Den er open for alle!

Invitasjon til Canada Hackathon

Innovasjon Norges kontor i Canada inviterer Framtidslabens partnarar til utviklingskonkurranse om innovativ sirkulær energi og byggeløysingar for eit prosjekt i Oakville Toronto.

Og namnet er: United Future Lab Norway!

Framtidslaben har fått nytt namn. Namneskiftet skjer for å understreke at Framtidslaben er samansett av partnarar og har eit nedslagsfelt som både er regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Framtidslaben og partnarar med innspel til regjeringa

Partnarene kom med sine innspel til regjeringas nasjonale handlingsplan for å nå FNs berekraftsmåla. Innspela kan du sjå i artikkelen.

Partnartreff om verkemiddelapparatet

Å vite korleis ein skal finansiere eit prosjekt kan vere vanskeleg - både kvar det er mogleg og søke og kva som krevst i ein søknad. 13. oktober møtte Forskningsrådet og Innovasjon Norge partnarane for å gje råd - og fortelje at det kanskje ikkje er så arbeidskrevjande som vi trur. Saken inneheld opptak av møtet.

Gratulerer til Material Mapper!

Dei vann Oslo Innovation Week 100 pitches i klassen for smarte byar. Ein del av premien er å få eitt års medlemsskap i Ålesund framtidslab.

Ålesund framtidslab eksempel på smartbyutvikling

Ålesund framtidslab er eitt av 16 eksempel på beste praksis innan smartbyutvikling der DOGA viser prosjekt frå heile landet som bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metodar for å skape meir berekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byar og lokalsamfunn.