Booking

Her er oversikt over lokalet, møterom (berekraftsmål) og kor mange personar (raud skrift) kvart møterom tar. Inngang til lokalet er nede til høgre. Skjema for booking ligger lenger nede på siden.

Bookingskjema

Fyll ut skjemaet under, og de får tilbakemelding så snart som mogleg. Felt som er merka med * er obligatoriske å fylle ut.

Gruppe