Kalender

Klikk på ønska månad for å sjå alle møte og arrangement som er på Framtidslaben.

mai
2022
søndag 1. mai
mandag 2. mai
09:00 Besøk fra Bærekraftssenteret Trondheim 5: Likestilling mellom kjønnene
tirsdag 3. mai
09:30 Gruppe fra NTNU Trondheim -HMS 10: Mindre ulikhet
12:00 Velferdsteknologi Ålesund kommune - Teamsmøte 10: Mindre ulikhet, samt nr. 11, nr. 12 og nr. 16
09:00 Besøk fra Bærekraftssenteret Trondheim 5: Likestilling mellom kjønnene
14:00 Sunnmøre Regionråd - Barnehagekurs 15: Liv på land
onsdag 4. mai
08:00 Sykkylven kommune - Innsatstrappa - Leve hele livet 10: Mindre ulikhet samt flere mindre møtearealer rundt om i laben for gruppearbeid
12:00 Age friendly society- innovation education 17: Samarbeid for å nå målene og 16: Fred og Rettferdighet
torsdag 5. mai
09:00 Planlegge workshop VFT Framtidslaben
fredag 6. mai
lørdag 7. mai
søndag 8. mai
mandag 9. mai
tirsdag 10. mai
11:00 Framtidsverksted med Furene 10: Mindre ulikhet
09:00 Team FLID Framtidslaben
13:00 Handikapforbundet 16: Fred og Rettferdighet
09:00 Potensielle partnere og samarbeidspartnere 5: Likestilling mellom kjønnene
onsdag 11. mai
09:30 HR Ålesund 15: Liv på land
torsdag 12. mai
10:00 Driftsgruppemøte, Newton Møre 3: God Helse
fredag 13. mai
13:15 bli kjent med innovasjonsstøtte Framtidslaben
14:30 Møte for Camilla Wiik 5: Likestilling mellom kjønnene
lørdag 14. mai
søndag 15. mai
mandag 16. mai
tirsdag 17. mai
onsdag 18. mai
torsdag 19. mai
fredag 20. mai
09:00 Oppfølging Innanfor Utanfor 10: Mindre ulikhet og flere møtearealer
12:00 Husbanken 17: Samarbeid for å nå målene
09:30 TBC - Sunnmøre Regionråd - styremøte 15: Likestilling mellom kjønnene
lørdag 21. mai
søndag 22. mai
mandag 23. mai
tirsdag 24. mai
11:00 MR fylkeskommune - Rekruttering 5: Likestilling mellom kjønnene
12:00 Samarbeid- sosialbærekraft 3: God helse
onsdag 25. mai
12:00 Informasjonsmøte Framtidslaben Framtidslaben / Teams
10:00 Workshop velferdsteknologi Friareal mot syd
torsdag 26. mai
00:00 Kristi himmelfartsdag
fredag 27. mai
09:00 KPMG 5: Likestillng mellom kjønnne
16:00 VS: Statsrådsbesøk på framtidslaben Framtidslaben
lørdag 28. mai
søndag 29. mai
mandag 30. mai
09:00 Workshop Kvalitetsarbeid i Ålesund kommune 10: Mindre ulikhet
tirsdag 31. mai
09:00 Bærekraftsuke Skarbøvik Ungdomsskole 10: Mindre ulikhet
2mai
09:00 16:00
Besøk fra Bærekraftssenteret Trondheim
5: Likestilling mellom kjønnene
3mai
09:00 16:00
Besøk fra Bærekraftssenteret Trondheim
5: Likestilling mellom kjønnene
09:30 11:30
Gruppe fra NTNU Trondheim -HMS
10: Mindre ulikhet
12:00 15:30
Velferdsteknologi Ålesund kommune - Teamsmøte
10: Mindre ulikhet, samt nr. 11, nr. 12 og nr. 16
14:00 17:00
Sunnmøre Regionråd - Barnehagekurs
15: Liv på land
4mai
08:00 15:30
Sykkylven kommune - Innsatstrappa - Leve hele livet
10: Mindre ulikhet samt flere mindre møtearealer rundt om i laben for gruppearbeid
12:00 15:30
Age friendly society- innovation education
17: Samarbeid for å nå målene og 16: Fred og Rettferdighet
5mai
09:00 12:00
Planlegge workshop VFT
Framtidslaben
10mai
09:00 10:30
Team FLID
Framtidslaben
09:00 16:00
Potensielle partnere og samarbeidspartnere
5: Likestilling mellom kjønnene
11:00 15:00
Framtidsverksted med Furene
10: Mindre ulikhet
13:00 15:00
Handikapforbundet
16: Fred og Rettferdighet
11mai
09:30 15:00
HR Ålesund
15: Liv på land
12mai
10:00 13:00
Driftsgruppemøte, Newton Møre
3: God Helse
13mai
13:15 15:45
bli kjent med innovasjonsstøtte
Framtidslaben
14:30 15:30
Møte for Camilla Wiik
5: Likestilling mellom kjønnene
20mai
09:00 16:00
Oppfølging Innanfor Utanfor
10: Mindre ulikhet og flere møtearealer
09:30 12:30
TBC - Sunnmøre Regionråd - styremøte
15: Likestilling mellom kjønnene
12:00 12:30
Husbanken
17: Samarbeid for å nå målene
24mai
11:00 14:00
MR fylkeskommune - Rekruttering
5: Likestilling mellom kjønnene
12:00 15:30
Samarbeid- sosialbærekraft
3: God helse
25mai
10:00 15:00
Workshop velferdsteknologi
Friareal mot syd
12:00 13:30
Informasjonsmøte Framtidslaben
Framtidslaben / Teams
26mai
00:00 00:00
Kristi himmelfartsdag
27mai
09:00 16:00
KPMG
5: Likestillng mellom kjønnne
16:00 17:00
VS: Statsrådsbesøk på framtidslaben
Framtidslaben
30mai
09:00 16:00
Workshop Kvalitetsarbeid i Ålesund kommune
10: Mindre ulikhet
31mai
09:00 12:00
Bærekraftsuke Skarbøvik Ungdomsskole
10: Mindre ulikhet
juni
2022
onsdag 1. juni
09:00 Besøk av Statsforvaltere fra hele landet 10: Mindre ulikhet
09:30 Statsforvaltarane i heile landet på besøk
torsdag 2. juni
16:00 Ålesund kontrollutval 10: Mindre ulikhet - TBC
08:45 Statsforvalteren i Møre og Romsdal 10: Mindre ulikhet
fredag 3. juni
09:00 Sluttseminar for PlastOPol prosjekt 10: Mindre ulikhet
09:00 Stiftelsen Dale Oen 17: Samarbeid for å nå målene
lørdag 4. juni
11:00 Studentjubileet
søndag 5. juni
mandag 6. juni
tirsdag 7. juni
09:00 VIP besøk - Kari Eik 5: Likestilling mellom kjønnene
13:15 Omvisning for representantar frå universitetet i Skövde Laben generelt
09:30 Sunnmøre Regionråd - Programmerings-happening : 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 9: Innovasjon og Infrastruktur, 3:God Helse og 4:God utdanning
onsdag 8. juni
09:00 DATSAM Workshop 10: Mindre ulikhet
09:00 VIP besøk - Kari Eik 3: God Helse
10:00 Volda kommune 5: Likestilling mellom kjønnene
torsdag 9. juni
09:00 VIP besøk - Kari Eik 5: Likestilling mellom kjønnene
15:00 TBC - Omvisning for Fylkeskommunalt eiendomsforum 10: Mindre ulikhet
fredag 10. juni
09:30 Ålesund kommune - formannskapsmøte 10: Mindre ulikhet
lørdag 11. juni
09:00 Tentativt: Studentjubileet
søndag 12. juni
mandag 13. juni
10:00 Møte i leiargruppe - Volda 5: Likestilling mellom kjønnene
16:00 Handicap-forbundet og Sunnmøre friluftsråd - informasjon om tilgjengeligheit Heile laben
13:00 aldersvennlig planlegging Framtidslaben
tirsdag 14. juni
11:00 Nettverksmøte mellom skoler/eksamen 10: Mindre ulikhet
onsdag 15. juni
00:00 Tentativt: Blå kors innom
torsdag 16. juni
fredag 17. juni
lørdag 18. juni
søndag 19. juni
mandag 20. juni
tirsdag 21. juni
onsdag 22. juni
torsdag 23. juni
08:00 General Assembly Meeting of H2020 project COLLECTiEF 10: Mindre ulikhet
fredag 24. juni
08:00 General Assembly Meeting of H2020 project COLLECTiEF 10: Mindre ulikhet
lørdag 25. juni
søndag 26. juni
mandag 27. juni
tirsdag 28. juni
00:00 CREST Workshop 28.-29. juni 2022 10: Mindre ulikhet
onsdag 29. juni
torsdag 30. juni
1jun
09:00 09:30
Besøk av Statsforvaltere fra hele landet
10: Mindre ulikhet
09:30 12:30
Statsforvaltarane i heile landet på besøk
2jun
08:45 11:30
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
10: Mindre ulikhet
16:00 18:00
Ålesund kontrollutval
10: Mindre ulikhet - TBC
3jun
09:00 16:00
Sluttseminar for PlastOPol prosjekt
10: Mindre ulikhet
09:00 15:00
Stiftelsen Dale Oen
17: Samarbeid for å nå målene
4jun
11:00 13:00
Studentjubileet
7jun
09:00 16:00
VIP besøk - Kari Eik
5: Likestilling mellom kjønnene
09:30 14:30
Sunnmøre Regionråd - Programmerings-happening
: 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og samfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 9: Innovasjon og Infrastruktur, 3:God Helse og 4:God utdanning
13:15 14:00
Omvisning for representantar frå universitetet i Skövde
Laben generelt
8jun
09:00 16:00
DATSAM Workshop
10: Mindre ulikhet
09:00 16:00
VIP besøk - Kari Eik
3: God Helse
10:00 15:00
Volda kommune
5: Likestilling mellom kjønnene
9jun
09:00 16:00
VIP besøk - Kari Eik
5: Likestilling mellom kjønnene
15:00 16:00
TBC - Omvisning for Fylkeskommunalt eiendomsforum
10: Mindre ulikhet
10jun
09:30 16:30
Ålesund kommune - formannskapsmøte
10: Mindre ulikhet
11jun
09:00 16:00
Tentativt: Studentjubileet
13jun
10:00 15:00
Møte i leiargruppe - Volda
5: Likestilling mellom kjønnene
13:00 16:00
aldersvennlig planlegging
Framtidslaben
16:00 19:00
Handicap-forbundet og Sunnmøre friluftsråd - informasjon om tilgjengeligheit
Heile laben
14jun
11:00 14:00
Nettverksmøte mellom skoler/eksamen
10: Mindre ulikhet
15jun
00:00 00:00
Tentativt: Blå kors innom
23jun
08:00 14:00
General Assembly Meeting of H2020 project COLLECTiEF
10: Mindre ulikhet
24jun
08:00 14:00
General Assembly Meeting of H2020 project COLLECTiEF
10: Mindre ulikhet
28jun
00:00 00:00
CREST Workshop 28.-29. juni 2022
10: Mindre ulikhet
juli
2022
fredag 1. juli
lørdag 2. juli
søndag 3. juli
mandag 4. juli
tirsdag 5. juli
onsdag 6. juli
torsdag 7. juli
fredag 8. juli
lørdag 9. juli
søndag 10. juli
mandag 11. juli
tirsdag 12. juli
onsdag 13. juli
torsdag 14. juli
fredag 15. juli
lørdag 16. juli
søndag 17. juli
mandag 18. juli
tirsdag 19. juli
onsdag 20. juli
torsdag 21. juli
fredag 22. juli
lørdag 23. juli
søndag 24. juli
mandag 25. juli
tirsdag 26. juli
onsdag 27. juli
torsdag 28. juli
fredag 29. juli
lørdag 30. juli
søndag 31. juli
august
2022
mandag 1. august
tirsdag 2. august
onsdag 3. august
torsdag 4. august
fredag 5. august
lørdag 6. august
søndag 7. august
mandag 8. august
tirsdag 9. august
onsdag 10. august
torsdag 11. august
fredag 12. august
lørdag 13. august
søndag 14. august
mandag 15. august
tirsdag 16. august
10:00 Immatrikulering/ oppstartsuke for nye studenter på shipping management 10: Mindre ulikhet
onsdag 17. august
torsdag 18. august
09:00 Ålesund Videregående Skole 10: Mindre ulikhet
fredag 19. august
10:00 Immatrikulering/ oppstartsuke for nye studenter på shipping management 10: Mindre ulikhet
lørdag 20. august
søndag 21. august
mandag 22. august
tirsdag 23. august
onsdag 24. august
torsdag 25. august
fredag 26. august
lørdag 27. august
søndag 28. august
mandag 29. august
tirsdag 30. august
onsdag 31. august
16:00 Ålesund kontrollutval 10: Mindre ulikhet - TBC
16aug
10:00 12:00
Immatrikulering/ oppstartsuke for nye studenter på shipping management
10: Mindre ulikhet
18aug
09:00 16:00
Ålesund Videregående Skole
10: Mindre ulikhet
19aug
10:00 14:00
Immatrikulering/ oppstartsuke for nye studenter på shipping management
10: Mindre ulikhet
31aug
16:00 18:00
Ålesund kontrollutval
10: Mindre ulikhet - TBC
september
2022
torsdag 1. september
fredag 2. september
lørdag 3. september
søndag 4. september
mandag 5. september
tirsdag 6. september
onsdag 7. september
torsdag 8. september
fredag 9. september
lørdag 10. september
søndag 11. september
mandag 12. september
tirsdag 13. september
onsdag 14. september
torsdag 15. september
fredag 16. september
lørdag 17. september
søndag 18. september
mandag 19. september
08:30 Rekruttering av menn til sykepleierutdanningen 10: Mindre ulikhet
tirsdag 20. september
08:30 Rekruttering av menn til sykepleierutdanningen 10: Mindre ulikhet
onsdag 21. september
torsdag 22. september
fredag 23. september
lørdag 24. september
søndag 25. september
mandag 26. september
tirsdag 27. september
onsdag 28. september
torsdag 29. september
08:00 Seminar om Kunst i Offentlig Rom (KORO) 10: Mindre ulikhet samt et par mindre møterom (TBC)
fredag 30. september
19sep
08:30 15:00
Rekruttering av menn til sykepleierutdanningen
10: Mindre ulikhet
20sep
08:30 14:00
Rekruttering av menn til sykepleierutdanningen
10: Mindre ulikhet
29sep
08:00 16:00
Seminar om Kunst i Offentlig Rom (KORO)
10: Mindre ulikhet samt et par mindre møterom (TBC)
oktober
2022
lørdag 1. oktober
søndag 2. oktober
mandag 3. oktober
tirsdag 4. oktober
onsdag 5. oktober
torsdag 6. oktober
fredag 7. oktober
lørdag 8. oktober
søndag 9. oktober
mandag 10. oktober
tirsdag 11. oktober
onsdag 12. oktober
torsdag 13. oktober
fredag 14. oktober
lørdag 15. oktober
søndag 16. oktober
mandag 17. oktober
tirsdag 18. oktober
onsdag 19. oktober
torsdag 20. oktober
fredag 21. oktober
lørdag 22. oktober
søndag 23. oktober
mandag 24. oktober
tirsdag 25. oktober
onsdag 26. oktober
torsdag 27. oktober
fredag 28. oktober
lørdag 29. oktober
søndag 30. oktober
mandag 31. oktober
november
2022
tirsdag 1. november
onsdag 2. november
torsdag 3. november
fredag 4. november
lørdag 5. november
søndag 6. november
mandag 7. november
tirsdag 8. november
onsdag 9. november
torsdag 10. november
fredag 11. november
lørdag 12. november
søndag 13. november
mandag 14. november
tirsdag 15. november
onsdag 16. november
torsdag 17. november
fredag 18. november
lørdag 19. november
søndag 20. november
mandag 21. november
tirsdag 22. november
onsdag 23. november
torsdag 24. november
fredag 25. november
lørdag 26. november
søndag 27. november
mandag 28. november
tirsdag 29. november
onsdag 30. november
desember
2022
torsdag 1. desember
fredag 2. desember
lørdag 3. desember
søndag 4. desember
mandag 5. desember
tirsdag 6. desember
onsdag 7. desember
torsdag 8. desember
fredag 9. desember
lørdag 10. desember
søndag 11. desember
mandag 12. desember
tirsdag 13. desember
onsdag 14. desember
torsdag 15. desember
fredag 16. desember
lørdag 17. desember
søndag 18. desember
mandag 19. desember
tirsdag 20. desember
onsdag 21. desember
torsdag 22. desember
fredag 23. desember
lørdag 24. desember
søndag 25. desember
mandag 26. desember
tirsdag 27. desember
onsdag 28. desember
torsdag 29. desember
fredag 30. desember
lørdag 31. desember
januar
2023
søndag 1. januar
mandag 2. januar
tirsdag 3. januar
onsdag 4. januar
torsdag 5. januar
fredag 6. januar
lørdag 7. januar
søndag 8. januar
mandag 9. januar
tirsdag 10. januar
onsdag 11. januar
torsdag 12. januar
fredag 13. januar
lørdag 14. januar
søndag 15. januar
mandag 16. januar
tirsdag 17. januar
onsdag 18. januar
torsdag 19. januar
fredag 20. januar
lørdag 21. januar
søndag 22. januar
mandag 23. januar
tirsdag 24. januar
onsdag 25. januar
torsdag 26. januar
fredag 27. januar
lørdag 28. januar
søndag 29. januar
mandag 30. januar
tirsdag 31. januar
februar
2023
onsdag 1. februar
torsdag 2. februar
fredag 3. februar
lørdag 4. februar
søndag 5. februar
mandag 6. februar
tirsdag 7. februar
onsdag 8. februar
torsdag 9. februar
fredag 10. februar
lørdag 11. februar
søndag 12. februar
mandag 13. februar
tirsdag 14. februar
onsdag 15. februar
torsdag 16. februar
fredag 17. februar
lørdag 18. februar
søndag 19. februar
mandag 20. februar
tirsdag 21. februar
onsdag 22. februar
torsdag 23. februar
fredag 24. februar
lørdag 25. februar
søndag 26. februar
mandag 27. februar
tirsdag 28. februar
mars
2023
onsdag 1. mars
torsdag 2. mars
fredag 3. mars
lørdag 4. mars
søndag 5. mars
mandag 6. mars
tirsdag 7. mars
onsdag 8. mars
torsdag 9. mars
fredag 10. mars
lørdag 11. mars
søndag 12. mars
mandag 13. mars
tirsdag 14. mars
onsdag 15. mars
torsdag 16. mars
fredag 17. mars
lørdag 18. mars
søndag 19. mars
mandag 20. mars
tirsdag 21. mars
onsdag 22. mars
torsdag 23. mars
fredag 24. mars
lørdag 25. mars
søndag 26. mars
mandag 27. mars
tirsdag 28. mars
onsdag 29. mars
torsdag 30. mars
fredag 31. mars
april
2023
lørdag 1. april
søndag 2. april
mandag 3. april
tirsdag 4. april
onsdag 5. april
torsdag 6. april
fredag 7. april
lørdag 8. april
søndag 9. april
mandag 10. april
tirsdag 11. april
onsdag 12. april
torsdag 13. april
fredag 14. april
lørdag 15. april
søndag 16. april
mandag 17. april
tirsdag 18. april
onsdag 19. april
torsdag 20. april
fredag 21. april
lørdag 22. april
søndag 23. april
mandag 24. april
tirsdag 25. april
onsdag 26. april
torsdag 27. april
fredag 28. april
lørdag 29. april
søndag 30. april
Ingen events
Opp til 5 events
5 eller flere events
172
antall events i 2022