Kontakt oss

Teamet i Framtidslaben skal legge til rette for at partnarane samarbeider om å realisere konkrete prosjekt for å nå berekraftsmåla.

Marielle Furnes Mannseth

Marielle Furnes Mannseth

Dagleg leiar

•Leier dagleg drift av laben •Strategisk utvikling •Sikre godt samarbeid mellom partnarar •Dialog med potensielle partnarar

+ 47 934 02 140 marman@alesund.kommune.no
Kristine Oda Walderhaug Sæther

Kristine Oda Walderhaug Sæther

Koordinator

•Dagleg drift av laben •Partnaroppfølging •Møte- og aktivitetsplanlegging •Bookingar av møter, omvisningar og events i laben

+ 47 984 23 060 krisae@alesund.kommune.no