Publisert 10.Aug 2023

Fylkeskommunen er partnar i Framtidslaben, og samarbeider med kommunane, statsforvaltar, Leverandørutviklingsprogrammet, NHO, KS, LO og Framtidslaben på ei rekke område innan berekraft. Det er under etablering fleire stillingar i kommunane og Framtidslaben som skal arbeide med ulike inngangar til tema berekraft.

Fylkeskommunen har etablert ei eiga støtteordning for å få effektar av berekraftkartlegginga i kommunane. Kommunane kan søke om støtte til samarbeidsprosjekt med bedrifter om å utvikle løysingar på berekraftutfordringane.

Agenda:

  • Informasjon Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
  • Eksempel frå gjennomførte innovasjonsprosjekt og erfaringar med samarbeid mellom kommunar og bedrifter
  • Fysiske møter der vi diskutera om korleis vi kan samarbeide for å få i gong utviklingsprosjekt mellom kommunar og bedrifter - korleis mobilisere og legge opp slike møter?

Velkommen til webinar!

13. september 09:00 - 10:30

Påmelding her