Publisert 22.Nov 2021

Partnarane i Framtidslaben diskuterte korleis dei kan bidra til å CO2-reduksjon på partnartreffet 27. oktober. 


Utfordringar og løysingar som blei diskuterte var blant anna:
📍Avfallshandtering og reduksjon
📍Sjøfart 
📍Gjenbruk av materiale
📍Økonomi
📍Tilgang til informasjon, kunnskap og data'

Du kan lese ei samandrag frå tema som blei diskuterte og sjå kven som deltok i rapporten etter møtet.