Publisert 10.Aug 2023

Vi er i en tid som preges av mange vanskelige saker, prioriteringer, dilemmaer og utfordringer. For å løse dem må vi klare å snakke sammen, og ikke minst jobbe sammen. Men hvordan skal vi få til en god dialog, heller enn å havne i skyttergravene?

Vi trenger måter å møtes og samtale på, der alle føler seg velkomne. Enten vi skal finne løsninger for det kommunale velferdstilbudet, på cruisespørsmålet, eller hvordan vi ivaretar klima og natur.

Hva kan det betyr i praksis? Hvordan har vi egentlig lyst til å snakke sammen? Og hva slags rolle kan media, kommunen, skolen, næringslivet, organisasjonslivet, og andre i lokalsamfunnet vårt ta i få til dette?

Snart er det lokalvalg, og vi skal velge politikere som på vegne av fellesskapet skal ta en rekke vanskelige valg fremover. De kommer til å trenge innspill og støtte, så hva slags demokratisk samfunnsdebatt bør vi ha før og etter valget? 

På denne samlingen vil du få høre om ulike måter å ha offentlig diskusjon og dialog på, og få bidra med dine tanker, ideer og bekymringer. Ditt engasjement er viktig!

Innlegg

  1. Hvorfor er god dialog viktig i transformasjonen til et mer bærekraftig samfunn? Helge Veum, virksomhetsleder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune
  2. Hvorfor er media viktig for å skape god dialog om viktige samfunnsutfordringer? Jan Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten
  3. Hvordan får vi alle stemmene til å delta? Marie Harbo Dahle, partner i SoCentral

Deretter inviterer vi alle innledere, samt Henrik Vorkinn (student ved NTNU og leder av Studentparlamentet), Lene Trude Solheim (adm. dir. i Ålesundsregionens næringsforening), og Trine Klemetsen (Bypatrioten) til en panelsamtale. Denne blir ledet av Framtidslaben.

Når: Torsdag 31. august kl. 18-20

Hvor: Ålesund bibliotek

Meld deg på!