Publisert 18.Aug 2021

- ADVISO er stolt av å ha sitt virke i en by som tar bærekraft på alvor, fortsetter hun.
- Miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk er viktige verdier for oss. I tillegg ser vi at bærekraftmålene integreres i lovverket, noe som er sentralt for vår virksomhet fremover.

Ålesundsbaserte ADVISO er et forretningsjuridisk advokatfirma som ble etablert i 2012. Firmaet har i dag 11 ansatte og er særlig opptatt av lokalt næringsliv.

- Vi er stolte av regionen vår, og opptatte av å bidra til å videreutvikle denne. Innovasjon og utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål blir fremtredende for oss fremover. Vi ser for eksempel at miljøhensyn og innovasjon i offentlige innkjøpsprosesser byr på utfordringer, og at en grunnleggende forståelse for anskaffelsesregelverket er sentralt for å bruke det handlingsrommet som finnes, sier Bruun Teigen.

ADVISO ønsker gjennom Framtidslaben å bidra til bevisstgjøring rundt bærekraft og de immatrielle verdiene i et selskap – altså bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold og hvordan det blir styrt, for å se på mulighetene for firmaet og det lokale næringslivet.

- Reglene knyttet til bærekraft og hvordan et selskap styres i tråd med bærekraftsmålene, blir stadig mer komplekse. Framtidslaben sitter med spisskompetanse innen disse feltene. Gjennom å bli partner, vil vi få bedre innsikt og dermed kunne bli en bedre sparringspartner/rådgiver i aktuelle juridiske spørsmål, avslutter Bruun.

Daglig leder for Framtidslaben, Marielle Furnes Mannseth, ønsker den nye partneren velkommen:

- ADVISO vil gjennom sin spisskompetanse innen offentlige anskaffelser og energirett være et svært viktig bidrag inn i partnerskapet. De vil kunne tilføre viktig kunnskap til flere av våre partnere - både fra offentlig sektor og fra privat næringsliv. Det er viktig for Framtidslaben at juridiske aspekt og utfordringer er en del av partnernes framtidsretta utvikling og de prosjektene vi har sammen. 

Framtidslaben har nå over 70 partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia, lag og organisasjoner. Laben er oppretta og drevet av Ålesund kommune og blir utvikla i samarbeid med partnerne. Målet med nettverket er å stimulere til handlingsorienterte prosjekt som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen alle de tre bærekraftsområda økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Samtidig skal prosjekta skape verdier og muligheter for de involverte partene. Framtidslaben har nå rundt 40 prosjekt i porteføljen sin. Laben er en del av av FNs program for smarte og bærekraftige byer – United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og er den andre laben i verden som samarbeider tett med FN-organisasjonen United Cities.

Bilde:
ADVISO signerer partneravtale med Framtidslaben. Fra venstre: advokatfullmektig Magnus Solevåg, advokat og leder av ADVISO Ingvild Vartdal, advokat Silje Bruun Teigen, daglig leder av Framtidslaben Marielle Furnes Mannseth og koordinator Kristine Oda Walderhaug Sæther.
Foto: Framtidslaben