Publisert 09.Mar 2022

Målet til Framtidslaben er å bidra til ei framtidsretta utvikling gjennom samarbeid. Visjonen til laben er å gå frå ord til handling. I årsrapporten kan du lese om kva prosjekt som går gjennom laben og finansieringa av desse, kven som var partnarar i 2021 og korleis laben saman med partnarane har jobba for å handle meir framtidsretta. 

Du kan lese heile årsrapporten her