Publisert 23.May 2022

Prosjektet har etter en søknadsprosess blitt valgt ut som særlig innovativt og ambisiøst av Miljødirektoratet og har gjennom ordningen Klimasats fått et tilskudd på 2 437 500 kroner fra direktoratet for å gjennomføre tiltak. Hovedmålet er en klimagassreduksjon på 30 % fra nye materialer i bygget og en stor andel gjenbruk av materialer fra skolen som skal rives. Reduksjon fra nye materialer tenkes i hovedsak gjennomført ved bruk av;

 

•                    Betong Lavkarbon klasse A

•                    100 % resirkulert armering

•                    Høy resirkulasjonsandel av konstruksjonsstål

•                    PVC-taktekking vs bitumen

•                    Økt andel trekledning på fasader

 

Med tanke på gjenbruk er dette sentrale forhold og muligheter;

 

•             Betong fra tilfluktsrom og gymsal er knust ned og brukt til oppfylling under ny parkering og idrettshall som erstatning for produksjon og transport fra pukkverk. Over 1000 tonn betong gjenbrukes - et meget viktig tiltak. Godkjent av Miljødirektoratet.

•             Masser som måtte skiftes ut er brukt til utfylling og arrondering som jordforbedringstiltak i umiddelbar nærhet. Matjord fra utbygging blir lagt på toppen. Gunstig tiltak også i forhold til kraftig reduserte transportavstander. Godkjent av Landbrukskontoret.

•             Gjenbruk av limtredragere

o             Benker

o             Amfi

o             Sykkelskur

•             Annet

o             Trær er fliset opp og brukt til underlag på stier i kommunen

o             Dører er gjenbrukt på andre kommunale bygg

o             Parkett av tropisk tre fra gymsal er tenkt gjenbrukt på vegg i korridor som har noe kraftig påkjenning og stor persontrafikk.

 

Eksempel på gjenbruk av buede limtredrager på eksisterende inngangsparti til tak på sykkelskur;

etterfølglelse.png


Det er også viktig å nevne at i samspillet ble arealet på skolen redusert med 500 m2 fra 5500 m2 til 5000 m2, noe som i seg selv er et stort klimatiltak. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - DFØ - bruker Emblem skule som referanse i sin «Handlingsplan til grønne og sirkulære anskaffelser innen bygg og anlegg».

Prosjektansvarlig for Emblem skule i ÅKE KF, Jørn Johannesen, er glad og stolt over at Miljødirektoratet har vurdert byggeprosjektet som innovativt og ambisiøst i forhold til planlagte klimavennlige løsninger. Tilskuddet gir muligheter til å ta i bruk flere klimavennlige løsninger og spesielt vil vi vurdere gjenbruk av materialer fra eksisterende skole som skal rives, sier han videre. Vi ser også for oss at andre prosjekter vil kunne dra nytte av våre erfaringer fra arbeidet med klimavennlige løsninger og gjenbruk, avslutter han.