Publisert 14.May 2021

Å legge til rette for eit meir inkluderande samfunn og eit meir inkluderande arbeidsliv er viktige berekraftsmål. Ålesund kommune og NAV Møre og Romsdal har i samarbeid med stiftinga «HELT MED» valt å gjere dette som prosjekt under paraplyen til Framtidslaben.

Onsdag 20. mai kl 12-13 får du møte Jarle Eknes, dagleg leiar i «HELT MED» og Jann Asbak, organisasjonssjef i «HELT MED», som via Teams-møte fortel om «HELT MED».

LENKE TIL MICROSOFT TEAMS-MØTE HER

Har du andre i organisasjonen din som gjerne vil ha det med seg? Vidaresend denne invitasjonen, eller be dei melde seg på HER.

HELT MED er ei stifting som blir finansiert over statsbudsjettet. Formålet er å bidra til at fleire menneske med utviklingshemming skal få arbeid i ordinære bedrifter. Arbeidstakarar som blir tilsett i HELT MED-stillingar får bonuslønn i tillegg til uføretrygd. Alle HELT MED-medarbeidarar får varig oppfølging. 

 Stillingar blir lyst ut og aktuelle kandidatar kan søke. HELT MED har samarbeidsavtaler med flere konsern.