Publisert 06.Oct 2021

Framtidslaben er ansett som en viktig samhandlingsarena for utvikling av bærekraftig næringsliv lokalt, nasjonalt og internasjonalt, skriver Folkeinvest i en pressemelding. Folkeinvest tilrettelegger for emisjoner i små og mellomstore bedrifter, og er en utfordrer i kapitalmarkedet. Sammen skal de i partnerskap stimulere små og mellomstore bedrifter til å velge bærekraftige forretningsmodeller.

Valgt til partnerskap med Framtidslaben 

Folkeinvest har siden stiftelsen vært fundert på en visjon om å gjøre investering og finansiering tilgjengelig for en større gruppe i samfunnet, og å løfte frem morgendagens løsninger og arbeidsplasser. «Walk the talk» står sterkt i bedriften, og Folkeinvest har satt et eksempel både når det gjelder kjønnsbalanse i Fintech-virksomhet, åpenhet og transparens på folkefinansieringsplattformen og gått foran i rekkene for å gi innovative løsninger innpass i Norge. Nå tar de ytterligere steg for å tydeliggjøre sin innstilling til bærekraftig utvikling. 

Framtidslaben er en samarbeidsarena og et nettverk av partnere fra akademia, offentlig sektor, interesseorganisasjoner og privat næringsliv. 

Folkeinvest er i dette arbeidet valgt ut som samarbeidspartner, og vurdert som særlig viktig bidragsyter innenfor bærekraftsmål 9.3: Øke tilgangen til finansielle tjenester, herunder rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, og styrke disse bedriftenes integrering i verdikjeder og markeder.

Fungerende leder for Framtidslaben, Kristine Oda Walderhaug Sæther, har mange tanker rundt hvorfor akkurat Folkeinvest er en viktig partner å ha med seg i arbeidet. 

- Folkeinvest er en viktig partner for Framtidslaben. De bidrar til å demokratisere investeringer slik at flere kan bidra.  Dette er viktig i ei tid der mange føler at de mangler reell og direkte påvirkning på samfunnets utvikling. Å skaffe kapital til prosjekt innen det grønne skiftet, er viktig for å skape fart i utviklinga. Framtidslaben ser fram til samarbeidet med Folkeinvest og håper vi sammen kan skape godt tempo i prosjektene våre.

Ønsker trykk på bedrifter som bidrar til å nå bærekraftsmålene


Kommunikasjonssjef i Folkeinvest, Amalie Holt, er svært spent på hvilke effekter samarbeidet vil gi, og tror det vil kunne løfte Norges innsats mot å nå bærekraftsmålene, regionalt så vel som nasjonalt. 

Folkeinvest_Amalie Holt.jpg
- Innovasjon og nye arbeidsplasser vil ha behov for kapital for å bli verdifulle og levedyktige. Fremtidens investorer vil stille stadig høyere krav til at deres investeringer faktisk tilfredsstiller bærekraftige investeringskriterier. Folkeinvest vil aktivt delta i prosjekter som stimulerer næringslivsaktører til bærekraftige retningsvalg. Konkrete og målbare bærekraftsindikatorer må også etableres for små og mellomstore bedrifter. Her har Folkeinvest en ambisjon å bidra aktivt gjennom det nyetablerte partnerskapet.

Gjennom et systematisk arbeid, mener Folkeinvest de kan bidra til å realisere flere ideer som jobber mot å skape smarte og bærekraftige byer. Med over 24.000 investorer i folket har selskapet tilført omkring 330 MNOK til norske oppstart- og vekstselskap. Med dette er foretaket å anse som en ledende aktør for tilførsel av egenkapital til bedrifter med kapitalbehov under 20MNOK. Så langt har Folkeinvest bistått over 90 selskap. 

- Vi ser foreløpig kun konturene av hva vi har vært med på å skape de siste årene. Det er ekstra spennende å følge med de kommende årene for å se hva de finansierte selskapene klarer å skape av bærekraftige effekter til samfunnet vårt, avslutter Holt. 


Bildetekt til hovedbilde: Fra venstre adm. dir i Polaris Media Sør Håvard Kvalheim, kommunikasjonssjef Amalie Holt, styremedlem Håvard Olstad, styreleder Sverre Konrad Nilsen og daglig leder Øyvind Fries