Publisert 04.Jan 2021

Regjeringa har innført forsterka nasjonale smitteverntiltak for å få kontroll på smittespreiinga og begrense auken i smitte. Smitteverntiltaka gjeld førebels i to veker frå 4. januar.

Du får tak i oss på e-post: framtidslaben@alesund.kommune.no. Du kan også kontakte kvar enkelt av oss på telefon eller e-post.  

Ha eit godt nytt år alle og ta vare på flokken din!