Publisert 24.Feb 2022

Her fekk partnarane høyre ÅKP Digicat fortelje om Digital Katapult. Norsk katapult er ei ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasilitetar, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentera gjer det enklare for innovative bedrifter å utvikle prototypar, teste, simulere og visualisere, slik at idear utviklast raskare. 

Katapult sentera får offentleg støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over heile landet. Takk til ÅKP DigiCat som var første partnar ut.

Vi gleder oss til neste fredagsstafett. Neste partnar ut er ALV.