Publisert 01.Jul 2021

- Vårt formål er å styrke våre deltageres konkurransekraft og innovasjonsevne i globale markeder. Å legge best mulig til rette for at næringslivet i regionen skal lykkes i utvikling- og omstillingsprosesser, er en viktig del av det. Tettest mulig samarbeid med de mange kompetansemijøene i regionen ser vi gir gode synergier og muligheter innen bærekraftig innovasjon og utvikling. Vi gleder oss til å se hva dette bringer, sier  Konrad Lillevevang, daglig leder i NCE iKuben.

NCE iKuben er ei tverr-industriell klynge og et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling, med særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Bedrifter innen produksjon, teknologi, akademia, forskning og utvikling, og offentlig sektor deltar og eier klyngen. Administrasjonen ligger i Molde.

- Framtidslabens mål om at flere aktører må samarbeide for å bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling, er både viktig og riktig.  Mange av de samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor, kan bare løses gjennom at flere aktører går sammen. Det at Framtidslaben i tillegg ønsker å stimulere til handlingsorientert prosjekt treffer ProtoMore godt, sier daglig leder i Protomore Finn Amundsen.

Protomore er et innovasjonsselskap som bistår bedrifter, gründere og organisasjoner regionalt og nasjonalt med omstilling og innovasjon. I 2016 åpna de Norges første industrielle innovasjonsLAB i Molde, og siden da har flere tusen deltagere deltatt på ulike workshops. ProtoMore har et særlig fokus rundt digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller og benytter sin egen metodikk med utgangspunkt i Design Thinking og Lean Business.  Protomore har også en SIVA-finansiert inkubator og arbeider tett med andre innovasjonsmiljøer og offentlige aktører.

- Samarbeidet vil bidra til et forsterket tilbud som hele regionen vil kunne nyte godt av, slår begge fast.


Daglig leder i Framtidslaben Marielle Furnes Mannseth sier samarbeidsavtalen vil styrke alle de tre miljøene:

- Skal vi være en stemme å lytte til i omstillingsarbeid og innovasjon, er det viktig at vi drar i samme retning. Dette samarbeidet vil styrke arbeidet med bærekraftige løsninger i regionen. Tilbudet til partnere og nettverk blir enda bedra og vi kan bli enda sterkere i konkretisering av arbeidet for framtidsretta løsninger.

NCE iKuben har nasjonal status som ekspertsenter gjennom å være en del av Omstillingsmotoren som er etablert av Innovasjon Norge. iKuben er også partner i Digital21 som skal fremme bruken av ny teknologi og kunnskap i næringslivet. 
Både iKuben og Protomore er partnere til DigitalNorway som skal øke konkurransekraften til norske virksomheter. Protomore driver også hoppid.no for Molde kommune

Framtidslaben er et nettverk som nå har over 70 partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og lag og organisasjoner. Laben er oppretta og drevet av Ålesund kommune og blir utvikla i samarbeid med partnerne. Målet med nettverket er å stimulere til handlingsorienterte prosjekt. Prosjektene skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen alle de tre bærekraftsområda økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Samtidig skal prosjektene skape verdier og muligheter for de involverte partene. Framtidslaben har nå rundt 40 prosjekt i porteføljen sin. Laben er en del av FNs program for smarte og bærekraftige byer – United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og er den andre laben i verden som samarbeider tett med FN-organisasjonen United Cities.  

Foto:
Fra venstre: Kommunikasjonsansvarlig i Framtidslaben Anne Bente Skjellum, daglig leder for iKuben Konrad Lillevevang, daglig leder for Framtidslaben Marielle Furnes Mannseth, daglig leder for Protomore Finn Amundsen, prosessleder i Protomore Ragna Brenne Bjerkeset og forretningsutvikler i Protomore Sjur Vindal.
Kjersti Kleven - prosjektleder iKuben, var ikke til stede da bildet ble tatt.