Publisert 05.Nov 2020

Hackathonet blir arrangert 24. - 26. november.

Målet med Hackathon er å utvikle innovative løysingar for utviklinga av Oakvillage gjennomført av Minto Communities.

Selskapa som deltar vil få sjansen til å vise kvifor deira produkt og tenester passar best for byen Oakville. Oakville - Toronto er som Oslo - Drammen. Dei tre dagane vil beså av ein digital paneldiskusjon som innleiar, tid til å utvikle ei løysing i team, avsluttande presentasjonar og ei kunngjering av løysinga som vinn. Hackaton er finansiert av Nordic Innovation.

Bedrifter som arbeider med sirkulær økonomi med fokus på desse tema, kan delta på denne Hackathon:

  • Berekraftige energiløysingar (lagring, produksjon og distribusjon)
  • Berekraftige byggemateriale
  • Berekraftige konstruksjonsløysingar
  • Klima

Pris: Deltakaravgifta er 500 canadiske dollar, ca. 3 500 NOK

Påmelding

Hackathon meir informasjon og påmelding via Utenrigsministeriet i Danmark og dansk handel.