Publisert 24.May 2022

Når: Måndag 13. juni 16.00 – 19.00

Stad: Framtidslaben, 6. etasje, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundvegen 340, Ålesund.

Friluftsaktivitetar og tilgang til naturområder er viktig for vår fysiske og psykiske helse. Dessverre er ikkje tilgang til desse alltid lett eller kjent for bevegelseshemma. I denne workshopen vil arrangørane dele informasjon om tilgjengelige friluftsaktivitetar og områder, og vi åpner for utveksling av ideer og tips om friluftsliv.

Etter workshopen legg vi opp til enkel servering og sosialt samvær.

Ser fram til å ha deg med oss og høyre dine idear og erfaringar!


Husk å melde deg på her https://forms.office.com/r/njZ... 

HC parkeringsplass er tilgjengelig ved NMK.