Publisert 16.Sep 2020

30. september inviterer The North West til heildigital konferanse om berekraft og regionutvikling i lokal, nasjonal og global samanheng. Dette blir ein unik møteplass på tvers av sektorar, geografi og landegrenser.

Koronapandemien har råka oss alle hardt, det krev at ein tenker nytt. The North West inviterer no til heildigital konferanse i ein skreddarsydd digital plattform.Registreringa er allereie open og ein kan byrje å utforske plattforma. Dette gjer at alle får moglegheit til å ta del på The North West, heilt kostnadsfritt!

Programmet

På programmet står mellom anna (full liste lenger ned):

 • Statsminister Erna Solberg
 • Statsråd Nikolai Astrup, kommunal og moderniseringsdepartementet
 • Geir Håøy adm. Dir. i Kongsberg
 • Dr. Barbara Kolm, Vice President of the General Council, Austrian National Bank
 • Dr. Nadine Kuhla Von Bergmann, Founder Creative Climate Cities
 • Steinar Sønsteby, Konsernsjef i ATEA
 • Dr. Chaesub Lee, Director ITU
 • Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Programmet går på engelsk og har nedslagsfelt lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom det norske berekraftsnettverketog vår samarbeidspartner i FN-programmet for smarte og berekraftige byar, U4SSC-ip.

Tema

Tema som blir adressert denne dagen er:

 •  Funding sustainability
 •  Establishing the blue economy
 •  Energy, technology and digitalisation
 • Corporate sustainability

The North West har eit tett samarbeid med både lokale, nasjonale og internasjonale verksemder om programmet. Det blir ei blanding av innlegg og panelsamtalar med sikte på å utfordre om korleis vi kjem oss vidare; Korleis kan vi mest effektivt bidra til å nå berekraftsmåla innan 2030?

- Vi gler oss til å invitere inn i vår virtuelle konferanse der vi skal lære, lytte og diskutere korleis vi skal drive samfunn- og næringsutvikling framover. Vi har samla ei unik rekke innleiarar og paneldeltakarar, no er det opp til folk å bli med, så kan vi saman forme framtida, seier dagleg leiar Gjermund Kvernmo Langset

The North West samarbeider med ei rekke lokale leverandørar om produksjonen og gjennomføring av konferansen.
Lenke til registrering og digital konferanse (open)