Publisert 13.Jan 2022

Anne Bente har sin siste arbeidsdag hos oss i laben 31. januar. 

Dagleg leiar i Framtidslaben, Kristine Oda Walderhaug Sæther,  ønsker lykke til vidare og takkar for samarbeidet.

- Vi er veldig takknemlege for alt Anne Bente har bidratt inn med i Framtidslaben av engasjement, dyktighet og positivitet. Vi kjem til å savne ho, men er stolte av å kunne sende ho vidare til nye, spennande utfordringar! 

Kommunikasjonsarbeidet i laben vil inntil vidare vere i samarbeid og dialog med Vest Studio og Takk for sist. I tillegg vil laben ha ein internshipstudent frå TEFT/NTNU på plass frå januar som skal ha hovudfokus på kommunikasjon.