Publisert 26.Apr 2022

Senteret er partnar i laben og valte å legge delar av samlinga i Framtidslaben. Der fekk deltakarane informasjon om laben og metodikken laben jobbar etter. Temaet for samlinga var ”Leve heile livet” sett i eit berekraftsperspektiv og det vart gjennomført ein workshop rundt temaet for å sjå på ulike metodikkar ein kan benytte for å lykkast. 

Tilstades på samlinga var Helsedirektoratet, Aldersvennlig Noreg, Senter for Omsorgsforskning, KS, ALV, USHT, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund Kommune og Pensjonistforbundet.