Publisert 08.Jul 2021

Ungdomsteamet til NAV og HI Giørtz har de siste 3 årene samarbeidet for å gi ungdom som står utenfor arbeidslivet eller skole en mulighet til en ny start. Det hele startet med en «NAV Tinder» i juni 2018 der HI Giørtz presenterte seg på en samling for 25 unge arbeidsledige. Her ble det formidlet hva som vektlegges ved rekruttering og hvilke muligheter HI Giørtz kunne gi. 

Gunnhild_større.jpg
- I Møre & Romsdal er det ca 3000 ungdommer som står utenfor arbeidsliv eller skole. Ungdommer som står med hull i CV-en av ulike grunner. Ungdom som vil og kan, ungdom som er en viktig ressurs, bare de får litt hjelp på veien, sier Gunnhild Eikrem Sandnes, logistikksjef hos HI Giørtz.

Samlingen i 2018 har resultert i at mange unge har vært «koblet» til HI Giørtz. 

- Det som har vært noe av suksessen, er det gode samarbeidet mellom NAV og HI Giørtz for å finne de kandidatene som vi tror kan trives og som kan bidra. HI Giørtz er tydelige på hva som forventes av arbeidstakerne og krever åpenhet i prosessen. Dette er avgjørende for at vi skal kunne tilrettelegge slik at det beste grunnlaget blir lagt.

Videre er HI Giørtz beviste på at vi skal ikke ta inn flere en vi kan håndtere på en god måte. Arbeidet krever oppfølging og gode kollegaer som bidrar, for at kandidaten skal lykkes. Alt handler om å føle mestring og det at den du er og hva du gjør er viktig.

Og at samarbeidet har gitt frukter det er det ikke tvil om. Over 50 % av dem som har hatt praksisplass hos HI Giørtz har fått tilbud om fast stilling. Gjerne en deltidsstilling først, for så å ha mulighet til å søke på større stillinger etter hvert.

- For HI Giørtz har samarbeidet så langt gitt mange gode og lojale medarbeidere. Medarbeidere som ønsker å bidra og som stolt sørger for at kundene våre har dagligvarer å tilby sine kunder. Resultatet av godt inkluderingsarbeid er potensielt gullkantet for alle parter, for kandidaten, bedriften og samfunnet, avslutter Eikrem Sandnes.