Publisert 24.Feb 2022

Han skal drifte og vidareutvikle podcasten. Gjennom arbeidet skal Torgeir vise fleire sider av arbeidet til laben, både gjennom podcast og andre kanalar.

Torgeir har bakgrunn frå kulturfeltet gjennom arbeid som musikar og konsert og festivalarrangør. Hans tidligare erfaring vil kome godt med i arbeidet.

 Vi gleder oss til samarbeidet !