Publisert 09.Mar 2022

Cecilie Campbell frå ALV og Birte Fiskerstrand frå ATEA snakka om velferdsteknologi. Dei fortalde om korleis dei jobbar innovativt med teknologi som skal bidra til ein betre kvardag for menneske med ulike utfordringar. Cecilie og Birte presiserer at det er viktig med blanda fagkompetanse når ein skal jobbe med velferdsteknologi og at god teknologi kan være med på å løyse vanskelige problemstillingar. Vi takkar ALV og ATEA for ein inspirerande halvtime.

Neste partnar ut er The North West. Du finner link til opptak av stafetten i våre sosiale kanalar.