Publisert 11.Dec 2020

I webinaret adresserer vi korleis aukande digitalisering kan føre til at ein ikkje får ta del i samfunnet på lik linje med andre. Dette kan gjelde både born, eldre, minoritetar, i arbeidslivet og elles der det er mangel på opplæring eller tilgang til digitale verktøy.

Vi samlar næringsliv, frivilligheita, kommune og akademia til å dele erfaringar og diskutere korleis vi skal løyse dette framover!

Arrangementet vert streama opent for alle, og du kan sjå det her:


Agenda for webinaret

Innlegg:

 • Velkomen v/Marielle Furnes Mannseth, dagleg leiar Framtidslaben
 • Hva kan vi gjøre for å redusere digitalt utenforskap? v/Anna Holm Vågsland, Spesialrådgjevar i KS
 • Erfaringer, utfordringer og mulighetsrom - Digitalt utenforskap i en heldigital tid v/Tore Nedregård, dagleg leiar Røde Kors Møre og Romsdal
 • Det digitale som drivar for innanforskap v/Cecilie Campbell, leiar ALV
 • Hvordan hindre digitalt utenforskap? v/Øyvind Tørlen, leiar Cloud Avento
 • Digital utvikling stopper ikke - Hva med de eldre? v/Bente Lund Jacobsen, Eldreombod
 • Viktigheten av sosiale fellesskap - både digitalt og fysisk v/Camilla Mjøen Lien, prosjektleiar Friskus
 • Utenforskap og inkludering i en digital hverdag v/Anne Jensen, prosjektleiar E-teams
 • Frivilligheten i det digitale mulighetsrommet v/Heidi Fagerhol Sandvik, prosjektleiar Åse Living Lab

Panelsamtale med:

 • Helge Veum, stabssjef for teknologi og samhandling Ålesund kommune
 • Lene Trude Solheim, administrerande direktør Næringsforeninga i Ålesundsregionen
 • Tore Nedregård, dagleg leiar Røde Kors Møre og Romsdal
 • Gjermund Kvernmo Langset, dagleg leiar The North West (moderator)


Dette handlar om berekraftsmåla:

 • 3 - God helse og livskvalitet
 • 10 - Mindre ulikeskap
 • 11 - Berekraftige byar og lokalsamfunn

Send invitasjonen gjerne vidare til andre i organisasjonen din som kan ha interesse av å følge med!

Sjå også arrangement på Facebook og meld deg på der.