Innspel

Har du innspel til idear til korleis vi kan jobbe meir kreativt og innovativt gjennom United Future Lab Norway for saman å nå FNs berekraftsmål? Vi må finne nye løysingar og jobbe meir på tvers av fag, sektorar og bransjar, og innspelet ditt blir satt stor pris på!

Gruppe


Eg samtykker til at United Future Lab Norway kan handtere mine data.