U4SSC - United for Smart and Sustainable Cities

U4SSC - United for Smart and Sustainable Cities er FNs program for å implementere berekraftsmåla i verdas byar.  United Future Lab Norway er ein samarbeidsarena og eit nettverk av partnarar frå akademia, offentleg sektor, interesseorganisasjonar og privat næringsliv. Framtidslaben er ein tverrfagleg og nettverksbasert organisasjon der partane er ein del av verdas største nettverk for smarte og berekraftige byar  – U4SSC.

Partnarane i Framtidslaben får:

  • Kunnskap og evne til å jobbe strategisk og aktivt for berekraft
  • Tilgang til potensielle kundar og samarbeidspartnarar i nye sektorar
  • Styrka nettverk og auka kjennskap iblant partnarar og andre
  • Tilgang til deltaking i relevante prosjekt
  • Ny kunnskap og nye idear for utvikling av eigen forretning
  • Nye moglegheiter til auka verdiskaping i eigen organisasjon

Last ned eksempel på partnaravtale her.