U4SSC - United for Smart and Sustainable Cities

U4SSC - United for Smart and Sustainable Cities er FNs program for å implementere berekraftsmåla i verdas byar.  United Future Lab Norway er ein samarbeidsarena og eit nettverk av partnarar frå akademia, offentleg sektor, interesseorganisasjonar og privat næringsliv. Framtidslaben er ein tverrfagleg og nettverksbasert organisasjon der partane er ein del av verdas største nettverk for smarte og berekraftige byar  – U4SSC.

Akademia og forsking