Det betyr i praksis at både utviklinga av, og etter kvart, livet på Sørsida gjennom prosjekter Re-Value skal inspirere og veilede andre byområder i Ålesund, regionen, landet og verda. 

Sørsida i Ålesund skal bli eit eksempel på et byområde med bærekraftige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. Det betyr i praksis at både utviklinga av, og etter kvart, livet på Sørsida gjennom prosjekter Re-Value skal inspirere og veilede andre byområder i Ålesund, regionen, landet og verda. 

Re-Value er eit EU-prosjekt der 9 europeiske kystbyar skal vise kordan klimanøytralitet og urbane kvalitetar kan samordnast gjennom å gi ny verdi til hamneområda.

Korleis

Re-Value skal styrke kopling mot andre prosjekt i byrommet. Vi skal sikre at beste praksis frå tilsvarande prosjekt nasjonalt og internasjonalt blir brukt og jobbe med grunnleggande tema som grøntområder,  sirkulærøkonomi, mobilitet, kultur og gode byrom.

Når

Prosjektet starta i 2023 og varer til 2027 og vil følgje Sørsida i en periode med mykje aktivitet.

Kven

Partnarane i Ålesund er: Teatret vårtUngt entreprenørskapNTNU i Ålesund, Ålesund kommune, Sørsida Utvikling AS.

Kontaktpersonar:

Andreas Amundsen, Ålesund kommune: Andreas.amundsen@alesund.kommune.no

Kirsti Slotsvik og Peter Wahl Hareide, Sørsida Utvikling: peter.hareide@sorsida.no