Prosjektet skal sjå på ved å sjå på kostnad, teknologi, klimanytte, marknad, korleis skalere anlegg og avfallssammensetting.

Ålesund kommune skal saman med selskap i regionen sjå på om det er berekraftig å etablere ettersorteringsanlegg lokalt.

Initiativtakarane er tre kommunalt eigde fagmiljø innan avfall i Ålesund. Dei har gjennom prosjektet Smart Sirkulær By kome fram til at det er nødvendig å sjå på om ettersorteringsanlegg eit nødvendig tiltak for avfallshandtering i regionen. Dette prosjektet var eit samarbeid mellom Ålesund kommune, NTNU, Tafjord Kraftvarme, Bingsa Gjenvinning og Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS (ÅRIM).

Prosjektet er finansiert gjennom klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet.

Prosjektet skal levere en sluttrapport ved prosjektslutt.

Partnarar: 

Ålesund kommune, NTNU i Ålesund, Bingsa Gjenvinning AS, Tafjord Kraftvarme AS, Innovasjon Norge, Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS (ÅRIM), Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS. 

Aktuelle berekraftsmål

9 -  Innovasjon og infrastruktur

11 - Berekraftige byar og samfunn

12 - Ansvarleg forbruk og produksjon

13 - Stopp klimaendringane

17 - Samarbeid for å nå måla