Booking

Booking-systemet vårt er for øyeblikket nede. De som vil booke må sende en mail til post@unitedfuturelab.no.

Her er oversikt over lokalet, møterom (berekraftsmål) og kor mange personar (raud skrift) kvart møterom tar. Inngang til lokalet er nede til høgre. Skjema for booking under.