Publisert 24.Oct 2023

Framtidslaben, The North West og Ålesund bibliotek inviterer til en viktig samtale

Hvordan skal vi snakke sammen om ulikhet og store økonomiske forskjeller?
Dialog om hvordan vi som lokalsamfunn kan snakke om vanskelige temaer

Onsdag 8. november
kl 18.00-20.00
Sted: Ålesund Bibliotek

Vi er i en tid som preges av mange vanskelige saker, prioriteringer, dilemmaer og utfordringer. For å løse dem må vi klare å snakke sammen, og ikke minst jobbe sammen. Men hvordan skal vi få til en god dialog der alle i lokalsamfunnet vårt kan delta?

I august tok vi for oss den tilspissa samfunnsdebatten og hvordan det påvirker hvem som deltar. Nå inviterer vi til dialog på biblioteket om et annet viktig tema.

Økonomisk ulikhet og de store forskjellene i samfunnet påvirker oss alle sammen. Men hvordan skal vi klare å snakke sammen om et så vanskelig tema? Og hvordan skal vi som samfunn klare å løse disse utfordringene?

På denne kveldssamlingen vil du få høre ulike perspektiver, og få bidra med dine tanker, ideer og bekymringer. Ditt engasjement er viktig!

PROGRAM

Velkommen ved Lia Ciobanu Andresen, Ålesund bibliotek, og Sissel Standal, leder for Framtidslaben

Kveldens innledere

  1. Carl-Axel Bang-Ellingsen, Kirkens SOS 
  2. Elisabeth Breivik, Pengebalanse.no 
  3. Carina Nørve, - Fellesverket Dragen

Samtaler ved bordene

Panelsamtale med innlederne

  • Carl-Axel Bang-Ellingsen, Kirkens SOS
  • Lia Ciobanu Andresen, Ålesund bibliotek
  • Elisabeth Breivik, Pengebalanse.no 
  • Veslemøy Ingunn Ask, Kirkens Bymisjon
  • Carina Nørve, Fellesverket 
  • Marie Harbo Dahle, SoCentral, leder panelsamtalen

Du kan gjerne melde deg på her - men det er også mulig å bare møte opp på dagen. Velkommen!