Publisert 04.Nov 2021

Regjeringen har foreslått nye lovregler om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. De foreslåtte lovreglene vil gjennomføre EUs offentliggjøringsforordning og EUs taksonomiforordning i norsk rett. 

Reglene vil få stor betydning for innholdet i norske selskapers rapporteringsplikter. I tillegg har Stortinget vedtatt den særnorske «åpenhetsloven», som pålegger virksomhetene å kartlegge og vurdere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og leverandørkjeden.

Vi inviterer til bærekraftsseminar

Tid: 23. november 08.00 – 12.00
Sted: PIR, Keiser Wilhelms gate 21, Ålesund
Påmelding: Send påmelding på epost til post@adviso.no

Program


Bærekraftig finansiering og ESG-rapportering. Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Regnskapsloven § 3-3 c og krav til redegjørelse av samfunnsansvar, inkludert menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø, likestilling og ikke diskriminering og bekjempelse av korrupsjon.
Ole-Reinhart Notø og Runar Johnsen fra ADVISO belyser regelverket, og ved dialog med Jan Rune Hurlen fra Sparebank 1 SMN får vi en innblikk i de praktiske sidene av disse reglene.
________________________________________
Åpenhetsloven er en særnorsk lov som pålegger større virksomheter å rapportere om virksomhetens aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten og leverandørkjeden.
Kristin Fjellby Grung og Birgitte Vaagen Rekdal fra ADVISO redegjør for regelverket og drøfter hvilke praktiske utfordringer dette medfører for virksomhetene med Ingvill Mari Saunes fra Ulstein Group AS.
________________________________________
Kontraktsrettslige virkemidler for bærekraftig virksomhet. Silje Bruun Teigen og Karina Mauren fra ADVISO redegjør for hvordan kontrakter kan og bør utformes for å oppnå bærekraftsmål og -krav og diskuterer dette med Lars Erik Vinje fra Spilka Building Solutions AS.
________________________________________
Bærekraftig eierstyring og selskapsledelse – Risikovurderinger, KPI-er om bærekraft, ESG-due diligence.
Ingvild Vartdal og Martin Høye fra ADVISO gjennomgår de formelle sidene av temaet og har dialog med Marielle Furnes Mannseth fra Norwegian Hydrogen AS om de mer praktiske sidene.