Publisert 14.Sep 2023

Sissel Standal er ansatt som daglig leder i Foreningen Framtidslaben. Sissel kommer fra stillingen som assisterende rektor ved Ålesund VGS, har lang erfaring fra både små og store bedrifter og akademia, og vært aktiv i politisk arbeid.

Christian Finnskog er ansatt som leder for arrangement og kommunikasjon i The North West. Han har lang fartstid fra kommunikasjon og eventbransjen, blant annet i NRK-systemet. Der har han vært prosjektleder for både Idrettsgallaen, Komiprisen og VG-lista, og produsent for Spellemannsprisen. Christian var også produsent for The North West 2023. 

«Vi er svært glade for å ha ansatt Sissel og Christian. De har den tyngden som trengs for den viktige jobben som Foreningen Fremtidslaben og The North West skal gjøre for regionen vår» sier styreleder Lars Erik Vinje i Framtidslaben og styreleder Gjermund Langset i The North West.

Skjermbilde 2023-09-14 kl. 12.20.03.png


Tilknyttet kollegiet skal det også ansettes to personer. En stilling finansiert av NHO, LO og KS som skal jobbe med Bærekraftsløftet, og en som rådgiver for bærekraft for kommunene på nordre Sunnmøre, denne stillingen er finansiert av Statsforvalteren. Disse stillingene er ikke ansatt i foreningen, men skal bidra med kompetanse og kapasitet i fagmiljøet. 

Under The North West 2023 ble Foreningen Framtidslaben stiftet. Foreningen eies av medlemmene fra både privat og offentlig sektor, og skal jobbe for samarbeid gjennom konkrete prosjekter. Kommunestyret i Ålesund har vedtatt at det skal arbeides for å samle aktiviteten i Framtidslaben i denne foreningen. 

The North West er et AS eid av Ålesund kommune, Sula kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Generalforsamlingen i The North West har vedtatt at det skal legges frem en politisk sak om overdragelse av eierskapet i The North West til Foreningen Fremtidslaben. Styret har fått mandat til å arbeide med denne prosessen. Merkevaren og arenaen The North West skal bestå. 

«TNW og Framtidslaben har hele veien jobbet for samme sak; en mer bærekraftig samfunnsutvikling. De siste årene har denne felles innsatsen skapt synlige resultater i form av prosjektmidler, sysselsetting og nye næringsmuligheter. Nå samler vi kreftene for å bygge en mer robust og handlekraftig organisasjon til det beste for regionen,» avslutter Vinje og Langset.

Christian Finnskog og Sissel standal starter 1. oktober 2023.


Kontaktpersoner:

Foreningen Fremtidslaben

Lars Erik Vinje

E-post: lars.erik.vinje@spilka.com TLF: 92 83 62 59

The North West

Gjermund Kvernmo Langset

E-post: gjermund@bautagroup.no TLF: 976 49 061