Publisert 22.Jun 2020

Det er Sparebanken Møre som gjør programmet mulig, gjennom å bevilge 1, 7 millioner kroner til prosjektet

- Vi ønsker å bidra til at næringslivet i vår region kan jobbe med bærekraftig utvikling på en god og effektiv måte, sier adm. dir. Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

- Små og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser til å manøvrere i dette landskapet. Gjennom dette prosjektet vil bedrifter få kunnskap og innsik som vil gjøre at de kan ta gode beslutninger som bidrar til både lønnsomhet og utvikling. Det er vi overbevist om vil få positive ringvirkninger.

Pilot nasjonalt og internasjonalt

Møre og Romsdal fylkeskommune blir nasjonal pilot, og Ålesund framtidslab – U4SSC ip blir testarena for utvikling av den nye metodikken.

Programmet blir basert på FNs analyse av data fra 100 byer fra hele verden. Analysen kartlegger hvor smarte og bærekraftige disse byene er og er gjennomført av FN-organisasjon United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC).


I Norge har 12 kommuner gjennomført analysen og 25 til er i ferd med å gjennomføre den. Ålesundregionen var først i Norge til å gjennomføre en slik kartlegging, og Møre og Romsdal er det første fylket som gjennomfører en kartlegging av alle sine kommuner.

- Her vil vi bygge opp noe helt unikt i norsk sammenheng som kan være et forbilde for andre fylker og kommuner. Partnerskapet mellom offentlig sektor, akademia og næringsliv blir helt avgjørende. Dette gjør Møre og Romsdal til et ideelt utgangspunkt, og Ålesund framtidslab – U4SSC ip til et naturlig nav for å teste ut metodikken. På sikt vil prosjektet kunne bygge opp en databank med gode eksempel basert på data og fakta, og hvordan de kan brukes konkret til beste for både kommune og næringsliv, sier partner Stine Lise Hattestad Bratsberg fra KPMG Pure Sustainability og direktør Kim Gabrielli fra UN Global Compact Norge, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.

- Dette prosjektet vil støtte oss i arbeidet med å utvikle smarte og bærekraftige løsninger i samarbeid mellom kommune og næringsliv, og vil ha ringvirkninger langt ut over Møre og Romsdal fylke, sier daglig leder i Ålesund framtidslab, Marielle Furnes Mannseth.


- Sparebanken Møre er en uvurderlig støttespiller for oss i arbeidet mot et smart og bærekraftig samfunn.

- Det er et klart ønske og mål om at dette kan bli en blåkopi for implementering av tiltak knyttet til U4SSC ip som kan brukes globalt, sier Kari Aina Eik, generalsekretær for Oier og leder for FN-programmet U4SSC ip.

Bildet

Bildet er tatt på det første møtet mellom aktørene der det ble diskutert hvordan metoden skal arbeides frem, hvem som er viktige i prosessen og med en tidsplan. Det er KPMG Pure Sustainability som er prosjektleder.