Publisert 04.Feb 2021

I årsrapporten kan du lese om korleis Framtidslaben arbeider for å nå måla saman med partnarane, kven som var partnarar i 2020 og hvilke prosjekt som er i gang. Årsrapporten er innom kva stategiske samarbeid Framtidslaben har med enkelte av partnarane og litt om kva prosjektfinansiering vi har.

Ha ei god lesing! 

Campus Ålesund_flyfoto NTNU pp.jpg
Klikk på bildet og les Framtidslabens årsrapport for 2020.


Du finn også årsrapporten under fana Om oss rett under innleiinga.